Forsiden

/ arbeid /

  • Arbeid er menneskets målrettede, bevisste virksomhet. De fleste mennesker føler trang til virksomhet og til å se resultater av sine anstrengelser, og arbeid kan derfor være ledsaget av en viss lystfølelse. På den andre siden vil arbeid, særlig når det varer ut over en viss tid, skape tretthet og ulystfølelse. (Kilde: SNL)

/ arbeid / "Eldre arbeidstakarar må ta ansvar for eigen jobb og karriere!"

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

Les mer...

/ arbeid / Vil sysselsetje eldrebølga i reiselivet

/ arbeid / Reiselivsnæringa kan by på nye jobbar for eldre arbeidstakarar, meiner reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold. Ho synes dessutan det er sprøtt å formueskatte gamle trehotell som om det var kontantar i banken.

Les mer...

/ arbeid / Yrkesfag-elevar underrepresenterte i lokale avgjerder

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Les mer...

/arbeid/ Reparatørane jobbar i første line i det grøne skiftet

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Les mer...

/arbeid/ Ikkje den stranda, men denne Stranda!

DENNE INDUSTRI-STRANDA: Dongeri, nylonskjorter, møblar og ferdigpizza - det er litt av ei historie på Stranda.

Les mer...

/arbeid/ "Opprøret vi no ser er ei kjærleikserklæring til oss som produserer mat."

TÅREVÅTT OPPRØR: Bøndene sin kamp for ei rettferdig berekning av jordbruksinntekta enda i tårer.

Les mer...