Forsiden

Solgte 150 000 liter på tre måneder

Solgte 150 000 liter på tre måneder

Butikksjef Ebbe Astrup ved det nye vinmonopolutsalget på Lambertseter solgte 150 000 liter i løpet av det tre siste månedene ifjor. Foto: Petter Wang

  • Det nyeste vinmonopolutsalget i Oslo ble åpnet på Lambertseter i oktober i fjor. Likevel rakk den nye butikken å selge nesten 150 000 liter alkoholholdig drikke før nyttår. Butikksjef Ebbe Astrup er godt fornøyd med salget.

-Jeg hadde tro på suksess, men var ikke helt sikker på hvor mye vi ville selge før årsskiftet. Tallene for antall solgte liter er høyt, men vi må huske på at vi fikk med oss julen. Hele 25 prosent av Vinmonopolets årlige omsetning kommer i de siste tre månedene, sier Astrup.

Vinmonopolet har på landsbasis en omsetning på rundt 11 milliarder kroner fra sine tilsammen 260 butikker. Neste år kommer det i tillegg 11 nye utsalg, hvorav trolig ett til i Oslo.

-Lambertseter var den siste av oslobydelene uten pol, og ønsket om å få en butikk til det nye senteret har vært stor blant lokalbefolkningen i flere år, sier Astrup. Han er fornøyd med den nye butikken på rundt 400 kvadratmeter og mener det vil være fullt mulig å selge oppunder 500 000 liter i løpet av 2011.

-Vi drikker ikke mer selv om det kommer flere vinmonopolutsalg. Det blir bare en jevnere fordeling av litrene, sier Astrup.

  • Manglet pol

Tidligere måtte innbyggerne som sokner til Nordstrand reise til Manglerud for å kjøpe vin eller brennevin. Manglerud fikk forøvrig en tilbakegang i antall solgte liter på ni prosent målt mot 2009.

Det totale salget av alkohol på landsbasis økte med 1,6 prosent i 2010 sammenliknet med året før. Salget av vin økte mer enn gjennomsnittet, mens brennevin og sterkvin fikk en nedgang.

-Vi merker at folks kjøpemønster har endret seg. Sammenliknet med for noen år siden, kan kundene helt klart mer om vin og mat. Folk reiser mer, ser matprogrammer og leser generelt mer om vin og mat.

Det gjør at vi også må bruke stadig mer tid på å tilegne oss kunnskaper for å kunne svare og rådgi kundene, sier Astrup.

  • Holder seg oppdatert

-Vi har et stort budsjett for vinsmaking og bruker mye tid på å smake og spytte i arbeidstiden, sier han.

Det som har overrasket Astrup litt, er - for Lambertseters del - et økt salg og stigende interesse for champagne.

Også salget av bag-in-box går veldig bra.

-Salgstallene er høyere, men så blir boksvinen også stadig bedre, sier Astrup.

-Vi har ikke hatt en like sterk økning som vanlig, sier informasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen ved Vinmonopolet. Tradisjonelt har den årlige økningen ligget på mellom tre og fem prosent.

-Folks handlemønster har endret seg. Blant annet reiser folk mye mer enn før, og vi antar at økt taxfreesalg samt grensehandelen i Sverige er en vesentlig årsak til den svake tilbakegangen, sier Lorentzen.

Som eksempel kan nevnes at tre av fire polutsalg i Bærum har tilbakegang, mens det nye spesialpolet i Vika og butikkene på Oslo S og Oslo City har en merkbar fremgang.

  • Liker kvoten

Administrerende direktør i Travel Retail Norway, Haakon Fjeld Hansen, bekrefter at de selger stadig mer som følge av at folk også reiser mer.

-Vi har en positiv utvikling hele tiden, og nordmenn er glade i kvoten sin. Men jeg mener det er bedre å få inntektene inn i Norge enn en økt omsetning i for eksempel København, sier Fjeld Hansen.

Alt i alt ble det solgt alkohol, tobakk og kosmetikk for nærmere 3,2 milliarder kroner på norske flyplasser i 2009. For fjoråret regne Fjeld Hansen med at salget økte med rundt fem prosent fra 2009 til i fjor.

Det største hoppet på listen har utsalget på Grorud, som kan notere en fremgang på 627,8 prosent. Det henger riktignok sammen med at utsalget ble åpnet så sent som 26. november i 2009.

  • Flere med tilbakegang

Av de 46 polutsalgene Oslo Business Memo har listet opp for Oslo- og omegn, har over halvparten en tilbakegang i salget. Størst er endringen på Økern, der salget av alkoholholdige varer har gått tilbake med hele 16,5 prosent.

Også polet på Briskeby har minsket omsetningen, noe som trolig henger sammen med at spesialavdelingen ble flyttet til Vika i fjor. Vika har til gjengjeld hatt en fremgang på 21,4 prosent.

At polet satser kraftigere også på øl, ser ut til å gi resultater. For 2010 ble det solgt en million liter øl, som er en fremgang på 22 prosent fra 2009. Også alkoholfrie polvarer har økt salget. Totalt ble det solgt 139 000 liter alkoholfritt som er opp over 33 prosent.

Den svake fremgangen til tross: Vinmonopolet AS solgte totalt i overkant av 77,9 millioner liter i fjor- over 12,5 av dem ble solgt i Oslo.

  • Polutsalget på CC Vest selger desidert mest i hele landet: Klikk her!