Forsiden

:KORONAEN: Husker du da alarmen gikk i Oslo? Her kan du lese OBMs koronadagbok

:KORONAEN: For ett år siden gikk den første korona-alarmen - på Frogner

Bydelsoverlege Irene Teslo i Gamle Oslo slo full smittealarm 27. februar 2020 etter at det ble påvist infiserte personer i hovedstaden med smitte fra Alpene. Det ble starten på omfattende smittesporing i hovedstaden. Foto: NTB.

 • :KORONAEN: Oslo og resten av landet var fortsatt i en slags virusfornektelse ved inngangen til februar 2020, samtidig som nøkkelpersoner og beredskaputvalg begynte å tenke på det verste. Da bydelsoverlege Irene Teslo slo full alarm torsdag 27. februar, startet krigen mot virusinvasjonen for alvor. Ett år senere pågår krigen for fullt i hovedstaden. Les OBMs koronadagbok.

 

Sverre Bjørnholt

Helt i slutten av februar 2019 traff koronaviruset Norge med full styrke. I første halvdel av mars tro Regjeringen på bremsen, samtidig som de trakk i håndbrekket. Samfunnet ble lukket ned med de strengeste og mest inngripende restriksjoner Norge har opplevd i fredstid. 

Nå er det snart gått et år og pandemien rir oss fortsatt. Mange hundre er døde, flere tusen har vært innlagt på sykehus. Nordmenn i alle aldere er blitt rammet på forskjellig vis. Smitten har spredd seg over det ganske land.

Vaksineringen er i gang, men det er fortsatt langt fram til at alle i befolkningen som vil vaksinere seg vil få sine sprøyter. Bare i Oslo er det 600 smittejegere som daglig jager nye smittekilder.

Regjeringens pandemiregning er foreløpig oppunder 400 milliarder kroner. Men ingen vet hva sluttregningen blir og hvor mye dette vil svi for den enkelte, det offentlige og det private næringsliv. 

Vi har sett på en del av store og små ting som er skjedd underveis.

(Publisert første gang 19. februar 2021)

 

JANUAR 2020

 • Mandag 24.januar.

Regjeringen gir Helsedirektoratet i oppdrag å planlegge hvordan helsemyndighetene skal håndtere situasjonen, dersom det nye koronaviruset som har spredd seg fra Wuhan i Kina, skal komme til Norge. Sammen med Folkehelseinstituttet skal de gi nødvendig informasjon og bidra med anbefalinger til norske myndigheter.

 

FEBRUAR 2020

 • Mandag 3.februar.

Beredskapsutvalget for biologiske hendelser har sitt føste koronamøte. Utvalget ble opprettet i 2019 og det var første gang det ble innkalt til møte i forbindelse med en reell hendelse. Leder for utvalget er HDI-direktør Bjørn Gulvåg.

 • Onsdag 26.februar.

På en pressekonferanse kl. 21 melder Folkehelseinstituttet at en nordmann har testet positivt. En kvinne fra Tromsø er smittet under et opphold i utbruddsområdet i Kina. Kvnnen kom hjem tre-fire dager tidligere. Hun har inn sykdomssymptomer.

Samme dag meldes det om fem positive tester i Oslo. 

 • Torsdag 27.februar.

Bydelsoverlege Irene Teslo, som hadde beredskapsvakt i Oslo, slår full alarm. Det er blant annet meldt om to smittetilfeller i bydel Frogner. Smitten kan spores til en skiferie i Alpene. De hadde hatt mange kontakter etter  at de kom hjem og det ble starten på omfattende smittesporing i hovedstaden. 

Meldingen om koronautbrutt i Norge førte til stor pågang på alarmtelefonen 113, spesielt i Oslo.

 • Fredag 28.februar.

Helsedirektoratet åpner informasjonstelefon om korona.

 

MARS 2020

Totalt antall smittede pr. 01.03 2020:

>>Norge: 31

>>Oslo: 7

 • Søndag 1.mars.

HDI anbefaler at ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har oppholdt seg i smitteutsatt område å holde seg hjemme i 14 dager.

 • Mandag 2.mars.

Det legges ut en informasjonsfilm på You Tube spesielt rettet mot barn.

 • Torsdag 5.mars.

I hovedstaden beslutter Oslo kommune i samrådmed nasjonale helsemyndigheter å avholde Holmenkollen skifestival uten publikum.

 • Fredag 6.mars.

Oslo kommune bestemmer at 8.mars-toget kan gå som planlagt.

 • Mandag 9.mars .

Oslo kommune åpner korona-telefon der beboerne kan spørre om hva de lurer på rundt covid-19.

 • Tirsdag 10.mars.

Statsminister Erna Solberg og regjeringen annonserer strakstiltak for økonomien til hjelpe innen bransjene og bedriftene som er hardest rammet, samt bidra med generelle tiltak for å aktivisere økonomien.

 • Onsdag 11.mars.

Oslo kommune høyner beredskapsnivået til 3.

Kommunen oppretter sentral kriseledelse. Arrangementer med mer enn 100 deltagere må søke kommunen om tillatelse. Det blir forbud med alle arrangementer med fler enn 500 deltagere både ute og inne. 1 meters avstand blir innført på serverings- og forsamlingssteder som ikke har plasstildeling. Oslo rådhus er bare åpent for vielser med begrenset antall gjester. Det sendes SMS til byens innbyggere. Fremste dør på trikkene stenges.

Samme dag erklærer WHO covid-19 som en pandemi.

 • Torsdag 12.mars.

Statsminister Erna Solberg holder pressekonferanse der hun stenger alle skoler og barnehager, anbefaler hjemmekontor for alle kommunalt ansatte som ikke har samfunnskritiske oppgaver, stenger biblioteker, idrettsanlegg, svømmehaller og museer og antall deltagere på arrangementer reduseres fra 100 til 50.

 • Fredag 13.mars.

Regjeringen legger fram de første økonomiske strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

Lørdag 14.mars  beslutter kommunen å avlyse alle vigsler i Oslo rådhus. Samme dag tester en ansatt i Helsedirektoratet positivt for covid-19.

 • Søndag 15.mars.

I hovedstaden beslutter Oslo kommune å innskrenke alkoholskjenking på serveringssteder. Alkohol kan serveres til kl.20.30 og  restaurantene må stenges kl. 21. 

20 serveringssteder er anmeldt for ikke å overholde avstandsreglene.

Nasjonalt besluttes at en rekke virksomheter stenges, blant annet fysioterapi, kiropraktor-kontorer, optikk og psykologvirksomhet.

 • Mandag 16.mars: 

I  Oslo blir alle med helsefaglig kompetanse om melde seg til tjeneste.

Nasjonalt innføres det forbud mot å reise til hytte som ikke er i egen kommune.

 • Tirsdag 17.mars:

Regjeringen foreslår en tiltakspakke overfor næringslivet  med hensikt å gi økt tilførsel av likviditet via lån og garantier.

 • Torsdag 19.mars

Det bekreftes smitte på flere sykehus og sykehjem i Oslo.

 • Mandag 24. mars.

Regjeringen vedtar å videreføre korona-tiltakene til over påske. 

 • Fredag 27. mars.

Regjeringen foreslår en ny, omfattende tiltakspakke til næringslivet på nær 5 milliarder kroner. Halvparten av pakken går til å styrke tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

 • Mandag 31.mars.

Norsk pandemiregister opprettes. Det skal registrere sykdomsforløpet til samtlige pasienter som er rammet av covid-19.

 

APRIL 2020

Totalt antall smittede pr. 01.04. 2020:

>>Norge: 5304

>>Oslo: 1463

 • Onsdag 1.april.

I Oslo er  antall helt arbeidsløse siden 10.mars økt med 39481. 12, 7 prosent av hovedstadens arbeidsstyrke, til sammen 49498, er uten jobb. 

 • Tirsdag 7.april.

Regjeringen viderefører de nasjonale tiltakene til 20.april.

 • Mandag 20.april.

Barnehagene åpner igjen. Tannleger, tannpleiere, fysioterapeuter, psykologer og andre med pasient-til-pasient-behandling kan igjen utøve sin virksomhet.

 • Torsdag 23.april.

Regjeringen vedtar at frisører, hudpleiere og tatovører kan gjenåpne sin virksomhet fra mandag 27.april.

 • Lørdag 25.april.

HDI fraråder kultur- og idrettsarrangementer med fler enn 500 til stede i perioden 15.juni til 31.august.

 • Mandag 27.april.

Barneskoler fra 1. til 4.trinn åpnes igjen.

 • Torsdag 30 april.

Oslo kommune vedtar å åpne for skjenking av alkohol i forbindelse med matservering fra onsdag 6.mai. All skjenking har vært forbudt i hovedstaden fra 21.mars.

 

MAI 2020

Totalt antall smittede pr. 01.05.2020:

>>Norge: 7827

>>Oslo: 2423

 • Mandag 4.mai.

Regjeringen innføres nasjonale regler om at det skal være minst en meter mellom gjester og serveringspersonalet.

 • Torsdag 7.mai.

Regjeringen annonserer gradvis gjenåpning av samfunnet. Det betyr at private grupper som møtes kan økes fra 5 til 20 personer. Trening og annen organisert idrettsaktivitet gjeninnføres for inntil 20 personer. Idrettshallene åpnes. Arrangementer med inntil 50 personer, også innen idrett, tillates. Utenlandsreiser frarådes. Reisekarantene kan vare over sommeren. Karanteneplikten endres fra 14 til 10 dager. Kjøreskoler åpnes. Grunnskoler og videregående skoler kan åpnes i løpet av uke 20. Universiteter, høgskoler og fagskoler fortsetter med fjernundervisning. Regjeringen sikter mot at badeland og svømmehaller kan gjenåpnes. Seriespill i fotball vil bli gjenopptatt fra 16.juni.

 • Fredag 8.mai.

Byrådet i Oslo forteller at alle skoler skal åpnes igjen fra 11. til 15.mai. Og det blir en gradvis gjenåpning av hovedstaden.

 • Tirsdag 19.mai.

Oslo byråd setter av 1,9 milliarder kroner i revidert budsjett for 2020 til å dekke ekstraordinære kostnader og inntektstap i forbindelse med pandemien. Det legges også fram en aktivitetspakke for å få ned arbeidsløsheten. Det er registrert 64 000 arbeidsledige i hovedstaden.

 • Tirsdag 26.mai.

Det blir gitt klarsignal for åpning av alle skjenkesteder med sitteplasser og bordservering i hovedstaden. Serveringen blir avsluttet kl. 23.30 og stedene stenger ved midnatt.

 • Fredag 29.mai.

Oslo kommune melder at fra tirsdag 2.mai vil sykehjemmene i hovedstaden åpne for mer besøk. Besøk må avtales på forhånd.

Samme dag innfører regjeringen trafikklys-prinsippet med rødt, gult og grønt for å angi smitteverntiltak i barnehager og skoler.

 

JUNI 2020

Totalt antall smittede pr. 01.06.2020:

>>Norge: 8438

>>Oslo: 2647

 • Mandag 15.juni.

Regjeringen åpner for fritidsreiser i Norden, bortsett fra i regioner med smitte.

 • Fredag 19.juni.

Oslo kommune gjeninnfører normale åpningstider på serveringssteder fra 22.juni. Samtidig setter kommunen av 81 millioner kroner til barn og unge i sommerferien.

 • Fredag 26.juni.

Regjeringen åpner for kystcruise og for reiseliv på Svalbard. 

 

JULI 2020

Totalt antall smittede pr. 01.08.2020:

>>Norge: 8892

>>Oslo: 2881

 • Fredag 10.juli

Regjeringen forteller at de fra 15.juli åpner for turisme til og fra «grønne» land innen EU og Schengen.

 • Onsdag 15.juli

Forbudet mot servering av mat fra buffet opphører.

 • Tirsdag 21.juli

HDI sender SMS-melding til alle nordmenn i Spania om et større utbrudd av corona-19 nord i landet og forteller at det kan bli aktuelt å gjeninnføre karate for innreise fra landet.

 • Fredag 24. juli

Regjeringen erklærer Spania og Andorra som rødt område og gjeninnfører 10-dagers karantene for innreise fra  området. Samtidig blir Ungarn og fire svenske regioner meldt «grønne».

 • Tirsdag 28.juli

HDI sender SMS-melding til alle nordmenn i Belgia om rask økning av smitte i landet.

AUGUST 2020

Totalt antall smittede pr 01.08.2020:

>>Norge: 9311

>>Oslo: 2999

 • Mandag 3.august.

Regjeringen krever midlertidig stans i anløp til norske havner for skip som er i cruisetrafikk langs kysten. Dette skjer etter melding om smittetilfeller ombord i Hurtigrutas cruiseskip.

 • Torsdag 6.august.

Oslo kommune har registrert økt smitte i hovedstaden og brudd på generelle regler om avstand og ansamling av folk.

 • Tirsdag 11.august.

De blir besluttet å øke kapasiteten i helsetjenesten i hovedstaden i forbindelse med økt smitte og spredning.

 • Fredag 14.august.

Det blir anbefalt å benytte seg av munnbind under kollektivreiser i Oslo.

 • Onsdag 19.august.

I hovedstaden klager innbyggerne om dårlig kapasitet og lang ventetid ved teststasjonene. I dagene framover økes åpningstidene og det etableres flere testestasjoner.

 • Tirsdag 25.august

Regjeringen ber reisende fra røde land om frivillig å teste seg.

 

SEPTEMBER 2020

Totalt antall smittede pr. 01.09.2020:

>>Norge: 11060

>>Oslo: 3524

 • Tirsdag 1.september.

Hovedstaden får en ny beredskapsplan. Testkapasiteten er økt og nå kan Oslo teste 35 000 personer pr. uke. Ventetiden er kun 1 dag,

 • Onsdag 2.september.

Nasjonalt blir det meldt om at det ikke er mangel på smittevernutstyr. Samtidig meldes det om et smitteutbrudd i Sarpsborg og Fredrikstad. Smitten er lokalisert til en menighet i Sarpsborg.

 • Fredag 18.september.

Bekymringen stiger hos myndighetene i hovedstaden etter at smittetallene har doblet seg sist uke.Tallene er på april-nivå. Det er registrert smitte ved 20 skoler og tre barnehager.. Nå vurderes det strengere tiltak.

 • Mandag 21.september

I hovedstaden strammes det litt til. Det tillates ikke private sammenkomster med  over 10 deltagere. Alle gjester på serveringssteder skal registreres. Det oppfordres til å bruke munnbind også andre steder enn i kollektivtrafikken.

 • Mandag 28.september

Oslo kommune påbyr bruk av munnbind på kollektiv transport. Det blir forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltagere, der det ikke er faste sitteplasser. Oslo samkjører sitt regelverk med det nasjonale regelverket.

 

OKTOBER 2020

Totalt antall smittede pr. 01.10.2020:

>>Norge: 14290

>>Oslo:  4601

 • Torsdag 8.oktober.

Regjeringen åpner for utendørsarrangementer kan ha 600 til stede under forutsetning av at det er et sete mellom hver deltager. Oslo sier nei til det og det betyr at reglene i hovedstaden blir strengere enn ellers i landet.

 • Mandag 12. oktober.

Breddeidretten åpnes igjen.

 • Søndag 26.oktober.

Den sosiale aktiviteten innskrenkes. Privat, i hager og på hytter blir det nå kun tillatt med 5 gjester utover husstandens medlemmer. Det blir tiltatt med maksimalt 50 private på offentlig sted. Utendørs tillates opp til 600 personer på fastmonterte seter.  Det strammes inn i arbeidsinnvandringen. I Oslo bør antall personer i møte i sosiale sammenhenger ikke overstige 10 personer i uken. Ikke innslipp på serveringssteder etter kl. 22. Det blir innført påbud om munnbind på kollektiv transport, i butikker og på serveringssteder. Breddeidrett for voksne begrenses.

  

NOVEMBER 2020

Totalt antall smittede pr. 01.11.2020:

>>Norge: 21466

>>Oslo: 6666

 • Torsdag 5.november.

Det oppfordres til å holde seg hjemme og begrense sosial kontakt.  Bare 5 gjester hjemme. Unngå unødvendige innenlandsreiser.

 • Fredag 6.november.

Byrådet i Oslo annonserer full sosial nedstengning av hovedstaden. Alle innendørsarrangementer forbys. Stans i breddeidretten for voksne, også korps og kor. Eliteidrett skal være uten publikum. Full skjenkestopp. Rødt nivå på videregående skole og voksenopplæring. Munnbind i taxi. Alt trer i kraft fra 9.november.

 • Lørdag 7.november.

Regjeringen innfører rødt tiltaksnivå på videregående skoler.

 • Søndag 8. november.

Alle som har vært i Danmark bes teste seg.

 • Onsdag 11.november.

Regjeringen avlyser fotballandskampen mot Israel.

 • Mandag 16.november.

Oslo utvider den sosiale nedstengningen. Det innføres forbud for innendørs fritidsaktivitet innendørs for ungdom fra 13 til 19 år. Det samme gjelder også for innendørs breddeidrett i samme aldersgruppe. Det innføres rødt tiltaksnivå for ungdomstrinnet og det oppfordres til begrenset oppmøte. Fritidsklubber stenges.

 • Torsdag 26.november.

Oslo forlenger nedstengningen til 14. desember. Samtidig blir det meldt om høy smitte i Groruddalen.

 

DESEMBER 2020

Totalt antall smittede pr. 01.12.2020:

>>Norge: 36988

>>Oslo: 11082

 • Onsdag 2.desember.

Regjeringen gir råd om at jule- og nyttårshelgen krever begrenset sosial omgang. Hovedregelen er at det kun kan være 5 gjester tilstede utover husstanden. Men for julaften og nyttårsaften åpnes det for  inntil 10 gjester. 20 personer kan samles i kirke og bønnesamling.

 • Tirsdag 15.desember.

Vaksinasjonsutstyr sendes til alle kommunene.

 • Fredag 18.desember.

Oslo kommune legger fram sin første vaksineringsplan. 4 100 beboere på sykehjem skal vaksineres først.

 • Søndag 20.desember.

WHO og EU-landene melder om at det er oppdaget en britisk muttant.

 • Mandag 21.desember.

Oslo kommune vedtar å gi 78,5 million kroner som krisehjelp til hovedstadens skjenkesteder. Støtten blir på fra 30 000 til 250 000 kroner utfri innmeldt alkoholomsetning.

Samme dag vedtar regjeringen all stans i direktefly fra England.

 • Tirsdag 29.desember.

Svein Andersen på Ellingsrudhjemmet blir den første Osloborger som blir vaksinert mot covid-19. 13 399 innbyggere i hovedstaden er blitt smittet før første vaksine ble satt.

 

JANUAR 2021

Totalt antall smittede pr. 01.01.2021:

>>Norge: 50482

>>Oslo: 14107

 • Søndag 3.januar.

Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak.  Befolkningen bes å unngå å ha gjester hjemme. Aleneboere kan møte en til to venner. Barn forholder seg til egen kohort. Organisert aktivitet utsettes til 19.januar.

 • Lørdag 16.januar

Det innføres obligatorisk testing på grensen av personer som har oppholdt seg i områder med karanteneplikt.

 • Mandag 18. januar.

Regjeringen vedtar å videreføre de strenge nasjonale tiltalene som er vedtatt. Men det blir noen få unntak. Besøksforbudet på sykehjemmene oppheves. Det åpnes for treningsaktiviteter for barn- og unge og regjeringen nedjusterer smittevernstiltakene i ungdoms- og videregående skole til gult nivå.

 • Fredag 22.januar

To smittetilfeller på sykehjem i Nordre Folle viser seg å være fra den engelske mutasjonen.

 • Lørdag 23.januar

Det innføres strenge tiltak i 10 kommuner i Osloregionen som følge av smittespredning i Nordre Follo. Det innføres rødt smittevernnivå i barnehager og skoler. Det oppfordres til å unngå besøk i hjemmene. Alle arrangementer, unntatt begravelser og bisettelser, forbys, Alle butikker, unntatt matvare, apotek og bensinstasjoner, stenges. Vinmonopol stenges. Slle aktiviteter nullstilles. Det innføres munnbindplikt. Det kan bare serveres tak away fra spisesteder.

 • Søndag 24.januar.

Regjeringen innfører tiltak i landkommunene til Nordre Follo-utbruddet. Barnehager flyttes til gult nivå og det åpnes for organisert idrett for de under 20 år. Seriespill utsettes og internasjonal idrett i Norge forbys. Stengingen av Vinmonopolene oppheves etter sterke protester.

 • Søndag 31.januar

Det innføres kraftige tiltak i Østfold-området etter smitteutbrudd i Halden og Sarpsborg. Smittekilden er lokalisert til en ishall i Halden.

Et utvalg ledet av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo skal utrede pandemiens påvirkning på samfunnsøkonomien.

 

FEBRUAR 2021

Totalt antall smittede pr. 01.02.2021: 

>>Norge: 63581

>>Oslo: 17372

 • Søndag 7.februar.

Det settes i verk kraftige tiltak i en rekke vestlandskommuner, der i blant Bergen, etter et massivt utbrudd i Ulvik i Hardanger. I utbudet er det registrert både den britiske og den sør-afrikanske mutasjonen.

 • Mandag 8.februar.

Regjeringen avlyser den skriftlige eksamen for årets russ.

 • Torsdag 11.februar.

Oslo kommune melder at de senker smittevernstiltakene på de videregående skolene til gult nivå fra mandag 15.februar.

 • Fredag 12.februar.

Regjeringen kommer med råd i forbindelse med vinterferie. De fraråder reiser til utlandet. Ber folk unngå å bruke kollektivtransport på besøks- eller vinterferiereiser. Ikke ha flere enn 5 gjester hjemme eller på hytta. Begrense overnattinger utenfor hjemmet. Gjør unna handelen før du drar på hytta. Holde seg til utendørsaktiviteter. Forsøk å unngå besøk på restauranter og skistuer, eller andre steder hvor flere folk samles.

 • Tirsdag 16.februar.

Regjeringen beslutter å avslutte de regionale tiltakene som rammet kommuner i Oslo og Viken på grunn av utbruddet av den britiske mutasjonen.

 • Onsdag 17.februar.

Oslo kommune beslutter å åpne for fritidsaktiviteter innendørs for ungdom til og med 19 år, samt at voksne kan delta i organisert trening og aktivitet utendørs.

 • Fredag 19.februar.

Regjeringen åpner for at studentene kan under strenge smitteverntiltak kan være fysisk tilstede i forbindelse med forelesninger for mindre grupper ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Åpning av campus gir også studentene adgang til biblioteker og lesesaler. Ungdom under 20 år kan nå trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt. Det åpnes også for idrettsarrangementer og konkurranser som samler deltagere fra samme kommune. Disse arrangementene kan samle 50 personer innendørs og 200 utendørs. Regjeringen opphever kravet om at stoler må være fastmontert. Den nasjonale skjenkestoppen senkes fra midnatt til kl.22.

 • Fredag 19. februar.

Ny korona-alarm på Frogner.  Mistanke om mutert virus er blant smittede på flere skoler i bydelen: Oslo Handelsgym, Uranienborg skole, Majorstuen skole og Den franske skolen.