Forsiden

«Når ulykken inntreffer og alle løper bort fra det som har skjedd – da lar redningsmennene seg heise ned fra et helikopter, i en tynn wire – for å nå frem til ulykken.»

:ARBEIDSLIV: Tøft nyttår for redningspersonellet

330-skvadronen på Rygge i februar 2020: Trine Lise Thorbergsen jobber med koordinering, tilretteligging og oppfølging ved skvadronen. Her er hun i pauserommet sammen med kollegene som bemanner redningshelikoptrene på basen.  Foto: Gorm K. Gaare.  

  • :ARBEIDSLIV:  På tampen av dette helt spesielle pandemiåret skulle vi dessverre også få en lokal katastrofe i hovedstadsområdet. Tankene går spesielt til de som er rammet og berørt av det som skjer i Gjerdrum kommune. De som nå må bruke all kraft gjennom nyttårshelgen til det utrettelige rednings- og sikringsarbeidet i rasområdet fortjener også en varm tanke.

Gjennom reportasjer for fagbladet Parat Luftfart har vi i OBM fått et innblikk i noen av landets tøffeste fagområder.   En av de seks 330-skvadronene er lokalisert på Rygge flystasjon.

OBMs reportasjeteam var på besøk ved redningsskvadronen på Rygge i februar 2020.  Der fikk vi følge Trine Lise Thorbergsen gjennom en arbeidsdag som koordinator ved skvadronen, og vi fikk et innblikk i hvordan skvadronen drives og hvordan redningspersonellet holder seg i beredskap 24/7.

 

Denne nyttårshelgen vet alle at Forsvarets redningstjeneste står på for fullt i Gjerdrum, og det er disse fagfolkene som må ta de mest risikofylte arbeidsoperasjonene.  Det er bare å følge twitterfeeden fra HRS Sør-Norge.

Sommeren 2019 laget OBM også en sak om redningsmenn i hardt vær: "Når en blir kastet rundt i 10– 15 meter høye bølger i Nordishavet, går det kanskje en tanke gjennom hodet om yrkesvalget. Men Kim Erlandsen fra Elverum er sjelden i tvil om at han har en spennende jobb som redningsmann." 

Når alle tross alt –  midt i en pandemi som fortsatt ikke er under full kontroll og med et hardt rammet lokalsamfunn i Gjerdrum – skal ønske hverandre et godt nytt år, er det også verd å tenke på at vi har yrkesutøvere som strekker seg ekstra langt og gjør en høyrisikoinnsats når katastrofen er et faktum.