Forsiden

AKTUELT

Oslo Business Memo er medlem av Fagpressen og med vårt nettverk av erfarne journalister leverer vi journalistikk i form av artikler, videoreportasjer, foto og grafikk til en rekke andre fagblad og tidsskrift, som Paratmagasinet, Stat & Styring, Finansfokus og Ingeniørenes stemme. Her finner du noen av sakene OBM har laget.

:KORONAEN: Husker du da alarmen gikk i Oslo? Her kan du lese OBMs koronadagbok

  • :KORONAEN: Oslo og resten av landet var fortsatt i en slags virusfornektelse ved inngangen til februar 2020, samtidig som nøkkelpersoner og beredskaputvalg begynte å tenke på det verste. Da bydelsoverlege Irene Teslo slo full alarm torsdag 27. februar, startet krigen mot virusinvasjonen for alvor. Ett år senere pågår krigen for fullt i hovedstaden. Les OBMs koronadagbok.

Les mer...

:ARBEIDSLIV: Meningsfullt og krevende å jobbe med forsikringssakene etter Gjerdrum-katastrofen

  • :ARBEDISLIV: Som saksbehandler i forsikringsselskapet Gjensidige har Monica Døvigen hatt krevende arbeidsdager etter raskatastrofen på Gjerdrum. 

Les mer...

:ARBEIDSLIV: Bretter opp ermene for ansattes eierskap

  • :ARBEIDSLIV: Stadig flere vil bli medeier i egen bedrift, viser en rapport fra NyAnalyse/Finansforbundet.  Det er musikk i finansminister Jan Tore Sanners ører, som mener eierskap er motiverende og samtidig forsterker arbeidsinnsats og produktivitet. – De ansatte får en sterkere tilknytning til virksomheten, med lavere fravær som resultat, sier finansministeren. 

Les mer...

:KORONA: Norsk konspirasjonsvideo med vridde pandemifakta spres på nettet

  • En norskprodusert video med åpenbart formål å ufarliggjøre covid-19, passerer 100 000 visninger på youtube. Videoen slaktes av faktasjekkere. Videoen er et eksempel på den globale fremveksten av falsk og vridd bruk av referanser og fakta under pandemien.

Les mer...

:ARBEIDSLIV: Hun ble slått ned og får veldig mange verbale trusler, både på telefonen og på venterommet

  • :ARBEIDSLIV: Det kan gå hardt for seg på Sentrum tannklinikk i tredje etasje på Galleriet i Oslo. – Jeg ble slått ned i fjor, sier tannhelsesekretær Lill-Åse Pedersen.

Les mer...

Arbeidstakerne er sendt til å jobbe hjemmefra uten at det er inngått nye avtaler om hvordan dette skal reguleres.

  • :ARBEIDSLIV: Å sende arbeidstakere på hjemmekontor er mildt sagt i den juridiske gråsonen. Hvordan hjemmekontorene landet rundt harmonerer med arbeidsmiljøloven er et godt spørsmål. Hvordan følges reglene for fysisk arbeidsmiljø, psykososiale forhold, medvirkning fra tillitsvalgte, verneombudets rolle og arbeidstiden?

Les mer...

«Når ulykken inntreffer og alle løper bort fra det som har skjedd – da lar redningsmennene seg heise ned fra et helikopter, i en tynn wire – for å nå frem til ulykken.»

  • :ARBEIDSLIV:  På tampen av dette helt spesielle pandemiåret skulle vi dessverre også få en lokal katastrofe i hovedstadsområdet. Tankene går spesielt til de som er rammet og berørt av det som skjer i Gjerdrum kommune. De som nå må bruke all kraft gjennom nyttårshelgen til det utrettelige rednings- og sikringsarbeidet i rasområdet fortjener også en varm tanke.

Les mer...

"Mange ganger tok jeg meg i å tenke: WOW, hadde dette skjedd for 10 år siden ville vi ikke ha klart det så bra."

  • Hvordan taklet landets største bank med hovedkontor i Bjørvika pandemien?  Les det åpenhjertige intervjuet Signy Fardal gjorde med DNB-sjef Kjerstin Braathen. 

 

Les mer...