Forsiden

>> NYTT MAGASIN OM LUFTFART

>> NYTT MAGASIN OM LUFTFART

Ansvarlig redaktør i Parat, Trygve Bergsland, satser på enda en magasintittel, Parat Luftfart, i porteføljen av fagmagasiner. Her med det rykende ferske luftfartsmagasinet, hvor coversaken handler om rustesting av flybesetninger. Foto: Parat.

[pressemelding] Take-off for nytt papirmagasin om luftfart: Parat Luftfart vil bli best på å dekke hele luftfartssektoren.

Parat Luftfart er det nyeste i knippet av nyhetsmagasiner som utgis av Parat. Med bidrag fra en rekke erfarne økonomijournalister, har magasinet under ledelse av ansvarlig redaktør Trygve Bergsland ambisjon om å nå hele verdikjeden i norsk luftfart.

Magasinet inngår i en portefølje på tilsammen fem blader som utgis av Parat. I tillegg til egne medlemmer er målgruppen sentrale politikere og interessegrupper innenfor de ulike fagfelt som farmasi, tannhelse, statlig virksomhet og arbeidslivspolitikk, i tillegg til nå også luftfart.

Uavhengig journalistikk
Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, sier målsettingen for det nye blader er å nå alle som interesserer seg for norsk luftfart.
– De fleste piloter og kabinansatte er medlemmer i Parat, i tillegg til et stort antall øvrige ansatte på norske flyplasser. Samtidig er magasinet underlagt redaktørplakaten, noe som gjør at vi som politikere ikke kan påvirke innholdet, sier Skjæggerud.

Ansvarlig redaktør for alle bladene som utgis av Parat er Trygve Bergsland som planlegger fem årlige utgivelser av det nye luftfartsmagasinet.
– Vi ønsker å nå ut til alle som interesserer seg for norsk luftfart med saker som opptar bransjen. Rustesting av flygende, intervju med ny luftfartsdirektør og spørsmål til sentrale stortingspolitikere om hva de egentlig vil med norsk luftfart er noen av sakene som tas opp i første utgave av bladet, sier Bergsland.

I tillegg til egne journalister i Parat-magasinene, bidrar Oslo Business Memos nettverk av garvede økonomi- og næringslivsjournalister til det nye luftfartsmagasinet.
– Vi vil i tiden fremover gi det nye magasinet god drahjelp, sier Oslo Business Memos redaktør Magne S. Otterdal.

Han sier det er spennende å gå dypere inn i problemstillingene til norsk luftfart, et området som er til dels underdekket i øvrig norsk presse. 
– Dette er en bransje hvor de bestående næringsstrukturene utfordres, og dermed er det et spennende område for grundig journalistikk, noe vi ønsker å være en del av, sier Otterdal.

Journalistiske tungvektere
Det nye luftfartsmagasinet har gjennom samarbeidet med Oslo Business Memo knyttet til seg en rekke dyktige journalister med erfaring fra blant annet Dagens Næringsliv, NRK, VG, TV2 og Teknisk Ukeblad.

Disse bidrar med flere saker i både Parat Luftfart og de øvrige Parat-magasinene. Coveret på den første utgaven av Parat Luftfart er begått av fotograf Gorm K. Gaare, med sitt unike bilde av en rustest i cockpit i et rutefly rett før take-off på Gardermoen.

Andre bidragsytere til de fem Parat-magasinene som nå sendes ut til leserne, er Tellef Øgrim, Sverre Bjørholt, Claude R. Olsen og Amalie Nærø.

Klikk og les det nye magasinet her>