Forsiden

>>NTB FRYKTER FEIL

[pressemelding] NTB-sjef Mads Yngve Storvik har tilbakekalt byråets Skattefunn-rapportering til Forskningsrådet.

Mads Yngve Storvik. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Sist uke ble NTBs ledelse, etter intern varsling, kjent med en mulig feilrapportering i forbindelse med selskapets Skattefunn-prosjekt. Dokumentasjonen var knyttet til rapportering av interne timer brukt i anledning prosjektarbeidet.

– Selve Skattefunn-rapporten er sendt til Forskningsrådet, men årsregnskapet for 2017 er ikke avlevert. Rapporten til Forskningsrådet vil bli tilbakekalt. Funnene har også utløst et behov for å se på dokumentasjonen fra tidligere år og tidligere prosjekter, sier Mads Yngve Storvik, sjefredaktør og administrerende direktør i NTB.

  • Skatteetaten er varslet

NTB har selv varslet Skatteetaten om saken og vil samarbeide med dem.
– Det er for tidlig å konkludere med at NTB har gjort noe galt. Men det er svært viktig for oss å ta det interne varselet på alvor. Vi vil følge alle rutiner som knytter seg til et slikt varsel, sier Storvik.

  • To medarbeidere fristilt fra stillingene sine 

På grunnlag av at NTB nå må gjennomgå all dokumentasjon knyttet til Skattefunn er to medarbeidere midlertidig og frivillig fristilt fra sine stillinger.

– Foreløpig er det uklart hva som har skjedd, og NTB har ikke konkludert med at noen har opptrådt kritikkverdig. Det skal den uavhengige gjennomgangen fra BDO finne ut av. Det er heller ingen grunn til å mistenke noen i NTB for personlig vinning i denne saken. For å skape arbeidsro og at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved den uavhengige granskningen, har NTB og de to ansatte blitt enige om en midlertidig frivillig fristilling fra arbeidsoppgavene. Vi er svært opptatt av å ivareta disse to medarbeiderne i en vanskelig og krevende tid, understreker Storvik.

NTB legger til rette for at revisjonsselskapet BDO får ro til å undersøke saken.
– NTB tar dette på største alvor og vi vil umiddelbart rydde opp dersom det viser seg at vi har gjort noe feil. Det er for tidlig å trekke konklusjoner, sier Storvik.

Det går fram av NTBs årsrapport fra 2016 (https://www.ntb.no/globalassets/om-ntb/arsrapport-2016.pdf) at resultateffekten av Skattefunn i NTB AS var på 3 mkr i 2016 og 3 mkr i 2015. Granskningen skal finne ut av eventuelle effekter fra tidligere år og eventuelle effekter for datterselskap. Vi jobber med å få full oversikt over dette.

  • Fakta om Skattefunn-ordningen:

- Skattefunn-ordningen ble etablert i 2002 med formål om å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling. 

- Skattefunn er en forkortelse for Skattefradrag for forskning og utvikling i et nyskapende næringsliv. 
- Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning slik at bedriften kan benyttet sin rett til skattefradrag.
- Gjennom skattefunn kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. 
- Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektene. Bare i 2016 ble det i følge Forskningsrådet sin årsrapport sendt inn 4570 søknader fra 3430 bedrifter.

Kilde: Forskningsrådet sin årsrapport, forskningsrådet.no. NTB.

  • Kontakt Mads Yngve Storvik, Sjefredaktør og administrerende direktør i NTB, T: +47 900 45 079 Epost: mys@ntb.no