Forsiden

>> Liodden ut, Tanggaard inn som leder av Nor-Shipping

Etter et halvt års tenkepause slutter Birgit M. Liodden som sjef for den internasjonale maritime konferansen og messen Nor-Shipping.  Kollegaen Per Martin Tanggaard rykker opp i posisjonen som leder av et av Norges Varemesses viktigste trekkeplastre i Oslo annethvert år.

– Endelig er det offisielt! Etter tre virkelig spennende år planlegger jeg nye utfordringer i 2018 og utover, skriver Birgit M. Liodden på sin egen blogg med navnet "The Shipping Socialist".  Hun har hatt permisjon fra sjefstillingen siden august 2017, to måneder etter forrige messe.  Neste Nor-Shipping finner sted 4.–7. juni 2017.

Birgit M. Liodden. Foto: Nor-Shipping.

På bloggen skriver hun videre at hun vil bidra til å styrke skipsfartsnæringens kompetanse på bærekraft, digitalisering og mangfold.  Hun vil "skitne til hendene for å skaffe kunnskap til en industri i ending".

Birgit M. Liodden publiserer selv sin avgang fra Nor-Shipping-ledelsen. Faksimile.

  • I pressemeldingen om hennes avgang fra Nor-Shipping heter det: Birgit M. Liodden har besluttet å forlate Nor-Shipping og Norges messe for å uforske nye muligheter.

– Liodden kom til oss i februar 2015, med mandat til å bygge relevans og synlighet i hele bransjen, sier handelsdirektør Gunn Helen Hagen.

Hun omtaler Liodden som en dedikert forandringsagent, og hun har jobbet utrettelig for å øke driftsmessig og økonomisk effektivitet, samtidig som hun har bygget broer  mellom entreprenører, techmiljøet, neste generasjon maritime talenter og etablerte bedriftsaktører. Under Lioddens  ledelse leverte Nor-Shipping den første globale maritime eventet basert på FNs bærekraftigsmål, og   hunutviklet en rekke innovative og vellykkede konsepter på tvers av plattformene, inkludert hennes initiativ "Disruptive Sustainability Hal"l og "Festival Street." 

- Jeg har mitt hjerte i shipping, og jeg følte nå behovet for å bruke tid på å utvikle min egen kompetanse på områder som jeg anser å være kritiske,  sier Liodden. Hun jobber for tiden  med  en mastergrad på strategisk innovasjon, og hun planlegger å besøke en rekke spydspiss-selskaper over hele verdikjeden for å lære mer om hvordan de forholder seg til seg transformasjon.

-Jeg går også inn i et prosjekt med en norsk miljøorganisasjon om utslippsreduksjoner i skipsfarten, og ser frem til både å utvikle min kompetanse og karriere, og komme tilbakel Nor-Shipping som en besøkende, sier en entusiastisk Liodden.

Per Martin Tanggaard. Foto: Nor-Shipping.

Tangaard og Liodden har jobbet sammen i ledelsen av den internasjonale maritime messen siden 2015. Han har tidligere jobbet i Wärtsila Ship Design samt Lortenzen & Stemoco. 

I bloggen skriver hun blant annet: – Mitt ønske for 2018 er at bedrifter over hele landet konkurrerer i langt større grad om å være best på rekruttering og utvikling av sine kvinnelige talenter, og samtidig jobber sammen om å dele de beste erfaringene fra hvordan man kan lykkes. Her er det viktig at dette ikke kun blir en diskusjon for ulike kvinnefora, men at vi finner løsninger ved å involvere gutta. Gulrota for oss alle, på tvers av kjønn, er at vi leverer bedre resultater og mer kroner inn til velferdsstaten.

  • Hun kaster ballen videre til mannlige ledere i meglerhus, advokatbyrå, finans, shipping, eiendom, byggebransjen, energisektoren, IT og andre som henger etter:

– Sett dere inn i businesscasene for hvorfor det er lønnsomt å lykkes med kvinner. Still opp som mentor for jentene. Hack andre bedrifters beste erfaringer! Snakk med deres egne kvinnelige ansatte om hva som skal til for å utvikle og beholde dem gjennom den fasen hvor dere mister flest talenter; etableringsfasen. Her kan dere investere billig og hente ut en svært pen avkastning, skriver Birgit M. Liodden.