Forsiden

>> HVEM ER ÅRETS STABEIS 2017?

Hvorfor er stahet en viktig egenskap, ikke bare for idrettsutøvere med gull i blikket, men også for næringslivsledere?

Stahet trekkes ofte frem som en negativ menneskelig egenskap.  Men vi velger å trekke staheten frem som en viktig egenskap for den som ønsker å realisere og drive frem en forretningside.

Når verdens fremste gründere som Steven Jobs, Bill Gates eller Mark Zuckerberg - de er fra vår egen samtid - omtales, trekkes deres stahet frem som viktig egenskap.

OBM har i en årrekke gjort et årlig intervju med personer i Oslos næringsliv som har etablert virksomheter og nådd mål som for de fleste ville være utenkelig.

  • Spørsmål: Hvorfor er OBM opptatt av stabeisegenskapene blant aktørene i oslonæringslivet?

Svar:  Historien viser at det er stabeisene som virkelig gjør en forskjell når det gjelder å skape nye virksomheter og arbeidsplasser.  Det er personer som har forstått at å drive drive frem et nytt produkt eller en ny tjeneste ikke er et lettvint valg med kjappe genvister.  I alle fall ikke hvis en satser på å utvikle egne ideer og få ideene til å bli bærekraftig butikk.

Stabeisene i næringslivet er ikke nødvendigvis blant gjengangere i virkemiddelapparet med sugerør hos kommunen, Innovasjon Norge, Forskningsrådet eller NAV.  Stabeisene vet hva det er å jobbe mot alle odds. Og investorer er stadig på jakt etter ledere med stå-på-vilje.

  • OBMs stabeis i 2017 uttaler følgende om stahet:
"

Det er en viktig egenskap for å ta de kampene som alltid vil komme når det skal etableres noe nytt og arbeidsplasser skal skapes. 

"

Da en av historiens største og mest suksessrike "stabeiser" i næringslivet, sammen kompisene startet pc-produksjon i farens garasje i Palo Alto, var det mange som ristet på hodet. Gratisleien var eneste økonomiske virkemiddel.  Staheten var det andre virkemiddelet, som i løpet av noen måneder resulterte i de første leveransene av den personlige computeren fra Apple til en lokal elektronikkforhandler.  40 år senere er det den gang ungdommelige garasjefirmaet  blitt verdens høyest verdsatte børsnoterte selskap. 

  • OBMs stabeis i 2016, Karl Alveng Munthe-Kaas, sa dette:
"

Hadde hver grunder gitt seg ved første tegn på motstand ville det ikke vært noen verdiskaping i dette landet. Man må tro på seg selv og sine kollegaer, og man må stå løpet ut. Da er det bra å være en stabeis.

"

Logg inn på INNSIDEN og les intervjuet med kolonial.no-gründeren her!

  • OBMs stabeis i 2015, Marius Andresen,sa dette:
"

Jeg er nok en ekte stabeis ja, på godt og vondt. Har jeg først bestemt meg skal det mye til før jeg gir opp den tanken på grunn av litt motgang. Motgang virker nesten motsatt. Det kan være ren motivasjon.

"

Logg inn på OBM Innsiden og les intervjuet med gründeren av K8 Industridesign her.

Marius Andresen og hans team står bak flere prisvinnende prosjekter, først og fremst Conceptomed og Bright.  Førstnevnte ble ved inngangen til 2016 verdsatt til en halv milliard kroner.

  • En annen av stabeisene OBM har snakket med, Reidar Vestby fra Drøbak sa dette om å være stabeis i 2014:
"

Ja, å være gründer er å løpe i et minefelt. Det smeller alltid et eller annet sted. Du må likevel våge å gå videre.

"
  • OBM snakket også med gründerekteparet bak Socialboards i 2014, Anne Kristine R. Grude og Erik Platou Lundquist.  De sa dette om hvorfor stabeiselementet er viktig:
"

En gründer må være selvrådig og stri - med en urokkelig tro på ideen sin, helt klart! Utfordringen er at man samtidig må være åpen for at produktet eller tjenesten må justeres underveis - eller i verste fall ta en ganske annen retning

"

OBM-stabeis 2017 kan helt sikkert kjenne seg igjen i disse formuleringene.  Vi har allerede intervjuet vedkommende, og saken blir om få dager publisert på OBM Innsiden.