Forsiden

>live> DIREKTE FRA ARENDAL!

[nettkringkasting]  OBMs nettkringkastingsteam var på plass under Arendalsuka 2017.  Her kan du se direktesendingene  vi formidlet fra Arendal.

>live> KOWLEDGE IS POWER

TEDxArendal og TEDxOslo holdt debatt om kunnskapsdeling på Kilden aktivitetssenter mandag 14. august 2017 klokken 18:30.

 

TED og TEDx er kjent over hele verden for sine korte, inspirerende og personlige foredrag, og har gjennom TED.com og TEDx på YouTube etablert en global plattform for kunnskapsdeling. Målet med arrangementet er å sette fokus på viktigheten av å dele kunnskap i et samfunnsoppbyggende perspektiv.  Debattantene er: 

 • Marius Eriksen /Partner og seniorrådgiver / Geelmyuden & Kiese
 • Karine Nordstrand / Lege, feltarbeider og styreleder / Leger Uten Grenser
 • Bjarne Dæhli / Generalsekretær / Norsk Musikkråd
 • Solfrid Skilbrigt / HR Direktør, Skandinavia / Sopra Steria                                                                                       
 • Leif Skiftenes Flak / Professor / Head of department / Department of Information Systems / University of Agder (UiA)
 • Espen Bolstad / Sjefsredaktør  / Store norske leksikon

>live> KAN 500 FISKEBÅTER ELEKTRIFISERES?

Bellona, Elektroforeningen, Nelfo og Siemens holdt frokostmøte om elektrifisering av Norskekysten. Etter tidligere å ha sett på elektriske ferger (2015) og landstrøm (2016) er spørsmålet i år om 5000 fiskebåter kan elektrifiseres?

 Norge har en stor kystfiskeflåte, med aktivitet langs hele norskekysten. Mange av båtene begynner å bli gamle. Kanskje er det en mulighet for elektrifisering? Kystfiskeflåten har et driftsmønster som passer godt med samfunnets øvrige bruk av elektrisitet. De er på havet om dagen og ligger til kai om kvelden og natten, når strømforbruket forøvrig er lavt. 

Kan 5000 fiskebåter elektrifiseres? Hva trengs av ladeinfrastruktur i norske fiskerihavner? Hvordan kan dette finansieres? Hva kan det bety av arbeidsplasser i norsk verftsindustri og blant norske leverandører? Og kan verdens mest miljøvenlige fiskebåter bidra til økt kvalitet og verdi på sluttproduktet? En rykende fersk studie av potensialet for elektrifisering av kystfiskeflåten presenteres. Det blir faglige innlegg, politisk debatt og gode muligheter for kommentarer og spørsmål fra publikum.

 • Frank Jaegtnes, adm.dir i Elektroforeningen (EFO), ønsker velkommen.
 • Fiskeri og havbruksnæringen er en viktig del av det grønne skiftet , v/Ronny Berg, statssekretær i nærings- og fiskeridepartementet 
 • Kan 5000 fiskefartøy elektrifiseres? Presentasjon av rykende fersk mulighetsstudie, v/ Jan Kjetil Paulsen, Bellona 
 • Elektrifisering gir arbeidsplasser langs hele kysten , v/ Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo 
 • Fremtidens fisker er digital , ved  Odd Moen, Salgsdirektør i Siemens 
 • Er fiskerne klar for elektrifisering?  V/ Kjell Ingebrigtsen, leder av Fiskarlaget 

Debatt/samtale med spørsmål fra salen - hvordan kommer vi i gang? 

 • Ola Elvestuen, Venstre 
 • Ronny Berg, Frp 
 • Frederic Hauge, Bellona 
 • Tore Strandskog, Nelfo 
 • Frank Jaegtnes, EFO 
 • Kjell Ingebrigtsen, Fiskarlaget 
 • Debattleder: Per Øyvind Voie, EFO 

>live> MOBILEN HJELPER SYNSHEMMEDE

Norges Blindeforbund fokuserer på hvordan bedre opplæring i bruk av smarttelefon kan gi synshemmede en helt ny hverdag.  Se møtet som ble holdt i  Blindeforbundets lokaler i Arendal, tirsdag 15. august 2017 fra klokken 10:00 til 11:15.

 

En fersk undersøkelse viser at 62 prosent av synshemmede smarttelefonbrukere får et mer aktivt liv gjennom smarttelefonen. Bli bedre kjent med hvordan synshemmede bruker smartteknologi like aktivt som folk flest og få med deg paneldebatt med tema "Hvordan sikre at synshemmede får opplæring i smartteknologi".

10:00 – 10:15     Henrik Høidahl fra Opinion vil legge frem en undersøkelse om synshemmedes bruk av smartteknologi.

10:15 – 10: 35    Generalsekretær i Norges Blindeforbundet Arnt Holte vil fortelle litt om hvordan Iphonen er viktig i hans hverdag.

10:35 – 11:30 Samtale om hvordan synshemmede skal sikres opplæring i bruk av smartteknologi. Med i samtalen:

 • Ola Elvestuen,Nestleder V
 • Katrine Kleveland,1 Kandidat for SP i Vestfold og   sentralstyremedlem.
 • Atle Svendal,Komiteleder i Arendal  AP
 • Åshild Brun- Gundersen,  1.-kandidat for FRP i Aust Agder.
 • Arnt Holte, Generalsekretær i Norges Blindeforbund
 • Yngve Stiansen, Journalist i NRK, møteleder   

>live> PASIENTER UTEN GRENSER

KPMG holdt debatt om EUs nye pasientdirektiv på Madam Reiersen tirsdag 15. august 2017, klokken 16:00 - 17:00

 Siden 1. mars 2015 har nordmenn hatt mulighet til å få sykehusbehandling i hele EØS-området dekket av staten.
 • Hvilke muligheter åpner direktivet for?
 • Den norske stat betaler for behandling hos private institusjoner i utlandet, men nekter å dekke kostnader ved behandling hos private sykehus i Norge. Hvorfor sendes pengene ut av landet?
 • Er pasientdirektivet underkommunisert? Hvorfor benytter ikke flere seg av dette tilbudet?

I panelet:

 • Anne Grethe Erlandsen, Statssekretær, Helse- og Omsorgsdepartementet, Høyre
 • Bård Hoksrud, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
 • Vidar Arnulf, Lege og Medisinsk Direktør, Vertikal Helse
 • Sigbjørn Gjelsvik, 1. representant Akershus, Senterpartiet
 • Per Tore Kraby Lock, advokat og partner, KPMG
 • Stein Kåre Kristiansen, Ordstyrer, Gambit Hill+Knowlton

>live> PASIENTOPPLYSNINGER UTEN GRENSER

KPMG holdt debatt på Madame Reiertsen, onsdag 16. august klokken 09-10, om den nye e-helsestrategien 2017-2020. Det er satt noen nye mål for helsetjenestene i Norge.

 

De overordnende målene er formulert slik: Én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere for å bidra til bedre helse, bedre resultat av helsehjelp og bedre utnyttelse av kapasitet.

 • Hva vil digitalisering av arbeidsprosesser og bruk av helsedata innebære for pasientene?
 • Hvordan vil våre helseopplysninger sikres?
 • Hvordan kan det offentlige legge bedre til rette for samarbeid med private leverandører?

Tilstede i panelet vil det være helsepolitiske talspersoner, samt representanter fra offentlige og/eller private helseinstitusjoner. 

Medvirkende

 • Frode G. Hestnes, Statssekretær, Helse- og Omsorgsdepartementet, FrP
 • Christine Bergland, Direktør, Direktør Direktoratet for e-helse
 • Terje Gårdsmoen, CIO, Sykehuset Østfold
 • Nard Schreurs, Direktør eHelse og smart tech, IKT-Norge
 • Tomas Anglero, Direktør for innovasjon, IBM
 • Wencke Van der Meijden, Head of Health, KPMG
 • Steffen Fjærvik, GAMBIT, moderator

>live> POLITISK EKSAMEN I GRØNN KONKURRANSEKRAFT

Elektroforum holdt eksamen i grønn konkurransekraft i Telenors Arena onsdag 16. august klokken 15:30 til 17:30.

 

- Norge kan bli et globalt fremtidslaboratorium for grønn næringsutvikling. Mens andre land sliter med å redusere utslippene i kraftforsyningen, kan vi som nasjon realisere helt nye grønne forretningsmuligheter der vi utnytter våre sterke sider i form av stor tilgang på rene energiressurser, høy effektivitet og produktivitet, faglært arbeidskraft, høy teknologisk kompetanse, samt en sterk tillits- og samarbeidskultur.

Dette var konklusjonen da Elektroforum i mai 2016 leverte sin utredning av potensialet for grønn verdiskaping, økt sysselsetting og reduserte klimagassutslipp til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Rapporten inneholdt konkrete politiske anbefalinger om hvordan potensialet kan realiseres i form av klimavennlige transportløsninger, en energioptimal byggsektor og grønn industriell vekst.

Med utgangspunkt i sine anbefalinger har Elektroforum i forkant av Stortingsvalget foretatt en grundig evaluering av de politiske partiprogrammene. Elektroforum har forsøkt å identifisere i hvilken grad programforpliktelsene vil bidra til å realisere potensialet for grønn verdiskaping, og partiene har fått karakterer ut ifra dette. På arrangementet presenteres partienes karakterer og redegjørelsen for disse. Samtidig gis også de politiske partiene mulighet til å forbedre sine skriftlige karakterer gjennom en muntlig utspørring og politisk debatt.

 • 1600 Velkommen, ved Elektroforums styreleder, Ove Guttormsen, adm.dir i Nelfo
 • 1610 Hvilket parti er best på grønn konkurransekraft? Elektroforum presenterer vår vurdering og gir partiene karakter fra 1 til 6, ved Frank Jaegtnes, adm.dir i Elektroforeningen (EFO)
 • 1625 Partidebatt med mulighet for å forbedre eget partis karakter: Ola Elvestuen (V), Nikolai Astrup (H), Terje Aasland (Ap), Arild Hermstad (MDG), Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Jørund Rytman (Frp)
 • 1650 Ekspertpanelets dom - fortjener noen av partiene bedre karakter?

Elektroforum har seks medlemsorganisasjoner som hver representerer bedrifter i ulike ledd i den elektrotekniske verdikjeden. Bedriftene representerer om lag 200 000 arbeidstakere og en samlet årlig omsetning på nesten 800 milliarder kroner. Elektroforum består av følgende organisasjoner:

 • EFO (Elektroforeningen)  
 • Energi Norge  
 • Ifea (Industriens forening for elektroteknikk og automatisering)  
 • Nelfo 
 • Norsk Industri  
 • RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening)  

>live> SYNSUNDERSØKELSER I SKOLEN

Debatt hos Norges Blindeforbund torsdag 17. august 2017 klokken 10:00-11-45. Hvert femte barn har synsproblemer, synsundersøkelser av barn vil gi bedre resultater i skolen.

 

Flere undersøkelser viser at minst hvert femte barn i skolen har synsproblemer. De fleste av disse er ikke klar over det selv, og nedsatt syn kan få store konsekvenser for skolehverdagen. Det gir økt fare for frafall og mange barn får fysiske plager og dårligere resultater enn de kunne fått. Det er derfor nødvendig at det innføres regelmessige synskontroller i skoleløpet, slik at flest mulig unngår disse problemene. Gjennom spennende foredrag, der siste nytt av forskning legges frem, og samtale med ledende politikere i panelet, er målet å finne løsninger som gjør at barn med dårlig syn får hjelp tidlig.

Program:

Kl. 10.00. Åpning ved Unn Ljøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindeforbund. Ingen skal gå gjennom skolegangen med uoppdaget dårlig syn.

Kl. 10.10. Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges

Optikerforbund. Optikerne møter mange barn som har gått lenge med dårlig syn.

Kl. 10.20. "Hvert femte barn har synsproblemer. Synsundersøkelser av barn vil gi bedre resultater i skolen." Rigmor Baraas, professor ved Høyskolen i Sørøst-Norge.

Kl. 10.40. Samtale om hvordan synsproblemer hos barn kan fanges opp tidlig.

kl. 11.30. Avslutning ved Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund.

Deltakere i samtalen

 • Kari Kjønaas Kjos, stortingsrepresentant for FrP og leder av Helse- og omsorgskomiteen.
 • Frode G. Hestnes, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet.
 • Barneombud Anne Lindboe
 • Unn Ljøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.
 • Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund.
 • Rigmor Baraas, professor ved Høgskolen i Sørøst Norge.
 • Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentang for Krf. og   første nestleder i Familie- og Kulturkomiteen
 • Samtaleleder, Sverre Fuglerud, seksjonsleder i Norges Blindeforbund.