Forsiden

Xledger
Xledger er et ekte nettbasert forretningssystem for deg som ønsker umiddelbar kontroll på egen virksomhet.

Se annonse i magasinet her!

Mer enn ti års erfaring i nettskyen

Historien om Xledger går helt tilbake til siste halvdel av 90-tallet. Jarle Sky, som var hovedarkitekt og produktansvarlig for Agresso, bodde da i California og opplevde introduksjonen av internett. Han ble raskt overbevist om at denne plattformen kom til å bli helt sentral for hvordan bedrifter skulle operere. Han besluttet sammen med to andre tidligere kolleger, Lennart Grøtt Holen og May Helen Kvarberg, å starte opp en helt ny virksomhet med internett som plattform. Dette var i 2000, og grunnlaget for Xledger var lagt.

Effektivisering

Forretningsideen var å lage et ekte nettbasert ERP-system tilgjengelig på internett. Et system som kunne bidra til å effektivisere regnskaps- og økonomifunksjonen for bedrifter, samt gjøre informasjon lett tilgjengelig for alle type brukere. Det som startet som et online styringssystem for økonomi og administrasjon, har senere utviklet seg til å omfatte flere funksjonsområder som fakturering, bank, lønn og reise, prosjekt og time, logistikk, rapporter og mange tilleggstjenester. Xledger var ’i skyen’ lenge før dette ble et begrep i markedet.

Kan brukes av alle

Mange aktører følger nå etter, men 10 års forsprang er lang tid i et marked som preges av hurtige endringer. Vi er ledende, og har spisskompetanse og erfaring på utvikling, drift og implementering av skybaserte tjenester. Xledger er unikt på den måten at systemet kan brukes av både mindre selskaper og store virksomheter. I mange år har vi konkurrert med tradisjonelle aktører som har fremholdt at internett ikke har vært brukbart for dette formål. Xledger har gjennom målrettet arbeid bevist at det ikke er tilfelle.

Enklere for deg

Vår grunnleggende drivkraft og motivasjon er at vi ønsker å gjøre livet enklere for deg! Dette gjør vi ved å tilby informasjon på en oversiktlig og forståelig måte i kombinasjon med automatiserte prosesser. Vi har store ambisjoner og vet at det er fremtiden som gjelder. Ideene og planene er mange for hva vi skal og vil gjøre de neste årene. Vi er til for deg som allerede bruker Xledger og for deg som fortsatt ikke har tatt valget.