Forsiden

Patentstyret

Patentstyret

Et nasjonalt senter for immaterielle rettigheter og verdier

Se annonsen i magasinet her!

Patentstyret fremmer innovasjon og verdiskaping i næringsliv og samfunn, både i rollen som nasjonal myndighet for immaterialrett og som veileder og kunnskapsleverandør.

Patentstyret bidrar til konkurransekraft og hjelper norsk næringsliv å styrke virksomheten sin på ulike måter. Vi gir kunnskap om immaterielle rettigheter og verdier, slik at bedrifter kan sikre sine investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet.

Patentstyrets oppgaver

Patentstyret behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv. Vi arrangerer kurs og holder foredrag om betydningen av immaterielle rettigheter og hvordan de kan sikres og utnyttes til å skape verdi. I tillegg utfører vi på oppdrag ulike typer forundersøkelser. Her skaffer vi oversikt over teknologiområder og gir forhåndsvurderinger av nye oppfinnelser, varemerker og design.

Patentstyret er partner i Nordisk Patentinstitutt og dermed internasjonal granskningsmyndighet for patentsøknader gjennom det internasjonale søkesystemet PCT. Nordisk Patentinstitutt utfører også ulike patentsøk og analyser for utenlandsk næringsliv.

Patentstyret er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet.

Patentstyrets visjon - gjør ideer til verdier

Visjonen vår berører kjernen i virksomheten. Betydningen kan forstås rent forretningsmessig for den enkelte virksomheten, men spiller samtidig på et mer overordnet, samfunnsmessig perspektiv. Formuleringen åpner for en tilleggsbetydning ved også å fremstå som en oppfordring til kundene våre.

Patentstyret skal være en aktiv medspiller for forskning, innovasjonsmiljøer og næringsliv – i tillegg til vår rolle som myndighetsorgan. Patentstyret skal være en sentral statlig aktør innen innovasjon og verdiskaping i Norge.

Patentstyret har tre tydelige roller

  • myndighetsrollen - behandle og avgjøre søknader om patenter, varemerkeregistrering og designbeskyttelse
  • pådriverrollen - ta initiativ og stimulere norsk næringsliv til økt beskyttelse og bedre bruk av immaterielle rettigheter
  • oppdragsrollen - gi generelle råd og levere informasjonstjenester tilpasset skiftende behov i norsk næringsliv.
     
    Les mer om våre roller

Tre grunnleggende verdier

Patentstyret har tre grunnleggende verdier som skal kjennetegne oss som organisasjon og styre virksomheten vår. Vi skal være troverdige, engasjerte og kunderettet.
Les mer om våre verdier

Patentstyrets strategi 2013-2017

"Med blikket festet på verdiskaping"
Patentstyrets strategidokument 2013-2017 (PDF-fil)

Tildelingsbrev

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller Nærings- og fiskeridepartementet bevilgningene til disposisjon for Patentstyret. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. resultatmål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. 
Tildelingsbrev for 2015 (PDF)

Organisasjon

Vi har ca 260 ansatte innenfor fagområder som juss, teknikk, økonomi/ administrasjon, informasjon og markedsføring. 
Se organisasjonskartet