Forsiden

Norsk Kaffeinformasjon
Norsk Kaffeinformasjon er et opplysningskontor for kaffe.

Se PR-seksjonen om norsk kaffe i Oslo Business Memo magasin her!

Vårt formål er å arbeide for et høyest mulig kvalitetsnivå på kaffe i Norge i alle ledd, både på den ferdig brente råvaren vi kjøper i butikken, og på det ferdige brygget i kaffekoppen i hjem og på utesteder. Norsk Kaffeinformasjon er samtidig den norske fellesorganisasjonen for alle som arbeider med kaffe og kafferelaterte virksomheter. Kontoret fremmer kaffe som kvalitetsprodukt og er næringens nøytrale faginstans. 
Informasjonskontoret ble opprettet i 1962.