Forsiden

Nordea
Nordea er det største finanskonsernet i Nord-Europa.

Klikk her for å se Nordeas annonse i Oslo Business Memo!

Nordea har en ledende posisjon på bedrifts-, person- og private banking-markedet. Nordea er også den ledende leverandøren av livs- og pensjonsforsikringer i Norden.

Med rundt 800 kontorer, kontaktsentre i alle de nordiske landene og en meget konkurransedyktig nettbank har Nordea det største salgsnettet i Norden og Østersjøområdet.

Nordea har det største kundegrunnlaget av alle finanskonsernene i Norden med rundt 11 millioner kunder, inkludert de nye europeiske markedene. Av disse er 10 millioner personkunder i kundeprogrammer, og 0,6 millioner er aktive bedriftskunder.

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer.