Forsiden

NMBU
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Se annonsen i OBM her!

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Visjon: Kunnskap for livet

NMBU-fakta

  • 5000 studenter
  • 1700 ansatte
  • 64 studieprogram
  • To campus fra 2014-2019
    • Campus Adamstuen
    • Campus Ås
  • Fra 2019 – Campus Ås