Forsiden

Inven2
Kunnskapsbasert næringsutvikling basert på grensesprengende teknologi.

Inven2 er neste generasjons innovasjonsselskap, etablert for å ivareta og videreutvikle norsk nyskaping. Vi bygger bro mellom fremragende forskning og fremtidens industri.

Se annonsen her!

Inven2 er Norges største aktør innen kommersialisering av forskning og eies av Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, Norges største og fremste universitet og sykehus.

Les mer om Inven2s styre.

Inven2s oppgaver er

Inven2s ambisjon er å bygge nytt næringsliv basert på grensesprengende teknologi fra Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst.

Les mer om Inven2s ansatte