Forsiden

Det norske


Det norske er et fullverdig oljeselskap på norsk sokkel med aktivitet innen leting, utbygging og drift.

Se annonsen i Oslo Business Memo magasin her!

Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Les mer om Det norske.

Visjon og verdier

Det norske – alltid videre for å skape verdier på norsk sokkel.

Siden selskapet ble etablert, har Det norske stått for djerve valg på norsk kontinentalsokkel.

Vi har sett mulighetene, ikke begrensningene. Gått lenger, der andre har gitt opp. Fordi vi er norske, fordi vi er små og fordi vi er uredde.

Vår visjon og våre verdier

Historien om Det norske

Den nye historien til Det norske oljeselskap ASA startet med opprettelsen av oljeselskapet Pertra i Trondheim i 2001. De virksomhetene som i dag er en del av Det norske startet derimot lenge før det.

Fra Det Norske Oljeselskap i 1971 til NOIL. Fra oljemyggen Pertra til en del av PGS og Talisman, til gjenoppstandelse av «nye» Pertra. Børsnoteringer, fusjoner og vekst.

Les mer om historien til Det norske oljeselskap