Forsiden

Bryn Aarflot

Bryn Aarflot

Hjelper deg å ivareta din bedrifts konkurransefortrinn!

Se annonsen i magasinet her!

Bryn Aarflot AS bistår oppfinnere, bedrifter og næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IPR). Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn og markedsføringsrett/illojal konkurranse.

Vårt team av høyt kvalifiserte medarbeidere representerer det ypperste innen IPR i Norge. Våre eksperter består av patentfullmektiger innenfor alle tekniske disipliner og advokater med immaterialrett som spesialfelt. I tillegg har vi dyktige administrative medarbeidere med bred erfaring innen fagområdet (mennesker)

Bryn Aarflot har fått mye heder for sine ulike oppdrag innenfor IPR, og er blant annet flere ganger de siste årene blitt kåret til Norges ledende firma innenfor immaterielt rettsvern av det anerkjente internasjonale tidsskriftet Managing Intellectual Property.

Noe som skiller oss både fra advokatfirmaer og tradisjonelle patentkontorer er at vi kan vi tilby hele spekteret av tjenester (tjenester) innenfor IPR. Vi bistår på alle nivåer fra idé og identifisering av muligheter frem mot optimal beskyttelse og håndhevelse av oppfinnelser og varemerker.