Forsiden

Bien Sparebank
Bien Sparebank kan se tilbake på 129 års virke som eneste gjenværende selvstendige sparebank i Oslo.

Se annonse i Oslo Business Memo magasin her!

Med utgangspunkt i den private spareforeningen Fortuna ble det klart at foreningen kunne stiftes 8. juni 1885.
Grunnleggernes bærende ideer med personlig oppfølging, høy servicegrad og kompetent rådgivning skal fortsatt være grunnleggende for bankens drift.
Spareforeningen fikk navnet Bien som symboliserer et velordnet samfunn bygget på flid og sparsommelighet.
Grunnprinsippet ved etableringen var langsiktig sparing med "de faste månedlige innskudd og innkreving av disse hos innskyteren." På den måten ble "Mannen fra Bien" en institusjon.
På det meste hadde Spareforeningen Bien 10 000 sparere som ble oppsøkt hjemme eller på arbeidsplassene for å innkreve det månedlige sparebeløp. Ordningen ble avviklet i 1990.