Forsiden

OBM NETTKRINGKASTING

DETTE ER OBM NETTKRINGKASTING

 • OBM Nettkringkasting formidler møter, konferanser og kurs direkte til målgruppen.  Vårt konsept bygger på sterk kunnskap og erfaring med publisering av innhold kombinert med høye kompetanse på bruk av ny teknologi.
 • OBM Nettkringkasting er en kosteffektiv partner for alle som ønsker å få større spredning av innhold på direkten, samt målrettet bruk av innholdet i ettertid.
 • OBM Nettkringkastings team har solid bakgrunn fra journalistikk, foto, film, redaksjonell ledelse og publisering fra bl.a. TV2, NRK, Dagens Næringsliv og VG.

 

STRØMMING

OBM Nettkringkastings priser reflekterer først og fremst vårt teams ressursbruk i form av timer.  I dag er all tenkelig formidlingsteknologi tilgjengelig for alle og enhver.  Vår styrke er å kunne bruke teknologien til å skape optimale direktesendinger hvor formidlingen av innholdet er hovedfokus. 

Grunnpakken inkluderer følgende:

 • Nødvendig prosjektering og møter
 • Teknisk rigging, optimalisering av scene mv
 • Strømming mot valgt kanal, samt etablere sending med forhåndsvarsel
 • Implementering av grafikk, supring, slides, logoer, video, stills i strømmen

Utover dette kan vi bidra med ekstra lyd- og lysrigg, der hvor møtelokalet ikke er tilstrekkelig utrustet.  Kreves ekstra bredbåndskapasitet, vil det også bli påplusset.

 • Ekstra lydrigg 
 • Mikrofoner og mygger 
 • Lysrigg 

Annet som eventuelt er nødvendig for å oppnå en optimal direktesendt konferanse avtales nærmere etter behov og ønsker.

 

PUBLISERINGSAKTIVITETER

For å få maksimal oppmerksomhet og utnyttelse av innholdet, tilbyr OBM Nettkringkasting flere aktiviteter knyttet til publisering:

 • Teasere i forkant av møtet
 • Snutter med høydepunkter i etterkant av møtet
 • Tekstreferat i reportasjeform
 • Stillbilder
 • Videoreportasjer
 • Publisering på sosiale medier 
 • Teksting

Vi tilbyr samtlige aktiviteter i en pakke, men kan også levere enkelte som separate aktiviteter. 

  

PROGRAMLEDERE

OBM Nettkringkasting kan også tilby moderator/programleder/intervjuer for møter og konferanser.

 

ANNET

Vi tilbyr også en papirpublikasjon i Oslo Business Memos magasinformat, hvor cover og et antall sider er versjonert for møtet og problemstillinger som tas opp.  I magasinet trykkes også programmet og link til direktesendingen med bl.a. QR-kode.  

Vi lager også rollups for optimalisering av direktesending og fokus i møtelokalet.  Pris etter avtale.

 

GENERELT

En langsiktig avtale med et antall aktiviteter gjennom året/sesongen vil selvsagt bidra til ytterligere fleksibilitet i pris/ressursbruk, samt bedre fortløpende utvikling av ideer, løsninger og prosjekter.  Vår grunnholdning er å være en topp motivert aktør og bidragsyter til verdiskapende formidling av kunnskap og kompetanse i nærings- og samfunnsliv.