Forsiden

:BLOGG: En hel liten osloindustri rapporterer godt nyttår – tross alt!

:BLOGG: Sigrid Elsrud skriver om en hel liten industri som hun er del av i Oslo.  Og den industrien har en hektisk periode akkurat rundt nyttår.  Les bloggen!

  • Ved inngangen til det blanke nye året 2018 som vi har så mange mål, strategier, forsetter og drømmer for, er en hel hær av oss likevel travelt opptatt med årsrapporten 2017. Gir det mening?

Sigrid Elsrud.

Et par uker før jul vedtok Stortinget å fjerne kravet om årsberetning for et stort antall selskaper, og på NHOs hjemmeside jubles det: «Morna, årsberetning!»

  • Regnskapsloven, som skiller mellom små foretak, store foretak og andre foretak, er med Stortingets vedtak blitt endret. Endringen gjelder for de små foretakene, og som kjent er det dem det er flest av. Derfor gleder NHO seg over at «de fleste av Norges 300 000 aksjeselskaper har laget årsberetning for siste gang».

Plikten til å levere årsregnskap består, naturlig nok, men styrets plikt til å kommentere regnskapstallene i en egen skrevet beretning utgår altså for de små foretakene. Og derfor jubles det, og kanskje med rette, i næringslivets høyborg på Majorstuen.

 

Faksimile fra NHOs nettside desember 2017.

Selv hører jeg til blant de aller minste i underskogen av norske bedrifter. Jeg har organisert meg som enkeltpersonforetak for å slippe både å ha et styre og for å slippe alt styret med regnskapsplikt – og beretninger. Det siste utgår nå som argument, men ja, jeg liker for min egen del å ha minst mulig byråkratisk heft rundt virksomheten min, og forstår derfor intuitivt jubelropet fra NHO.

Likevel kommer jeg nå i ukene og månedene fremover til å jobbe dag og natt med nettopp årsberetninger og store rapporter fra store foretak. Gir det mening?

  • Vi er en hel liten industri her i byen som har som en vesentlig del av vårt næringsgrunnlag at vi stiller opp og bidrar når de store selskapene i små og store bransjer skal rapportere fra året som er gått. Vi begynner allerede i fjerde kvartal, og når neste år er nyfødt og forventningsfullt på vei inn i sitt første kvartal, henger vi rundt våre oppdragsgivere som hissige klegg som maser og jager for å få innholdet til årsrapporten levert som avtalt.

Vi gjør det fordi det er jobben vår, og de fleste av oss holder på med dette fordi vi finner det meningsfullt. Noen av oss er sågar entusiastiske.

En godt skrevet beretning fra et godt styre gir innsikt og forståelse og er sammen med regnskapet styrets viktigste melding til eiere, ansatte og andre interessenter. Den utfyllende rapporten som de fleste større selskaper velger å utarbeide i tillegg, har færre formelle krav og større frihet. Den kan klistres rundt styrets beretning og regnskap som en glanset brosjyre, men de fleste velger å bruke årsrapporten langt mer strategisk.

  • Årsrapporten er fremfor alt det dokumentet som systematisk og korrekt presenterer en virksomhet. Det er årsrapporten vi går til når vi vil ha oppdatert innsikt i eller rask oversikt over et selskap. Hjemmesidene, sier du? Ja, men de varierer sterkt i innhold og form og oppdateres ofte eller sporadisk, etter som. Årsrapporten er tydelig datert og gjenkjennelig på tvers av bransjer og type virksomhet. Det er nok en av grunnene til at den tradisjonelle årsrapporten har vist seg så levedyktig, selv om den i stadig mindre grad trykkes opp og sendes ut.

Strategi betyr å sette mål og arbeide systematisk for å nå dem. I en god årsrapport forklarer selskapet sin strategi, viser sine mål og rapporterer på dem.

Samfunnsansvar betyr å forstå hvilke vesentlige innvirkninger vi har på samfunnet rundt oss og hvordan samfunnet rundt oss kan påvirke oss. I dag forventes det at selskapene har god forståelse av sitt eget samfunnsansvar, og ikke minst at de rapporterer ærlig, åpent og systematisk.

En riktig god dag på jobben for oss som har årsrapporter som arbeidsfelt, er de gangene vi ser at ryddig rapportering faktisk også bidrar til klarere strategi og bedre drift. Noen ganger er det akkurat så enkelt: Bedre oversikt gir bedre grunnlag for gode valg.

Så ja, det kan faktisk gi mening. Godt nytt år – og god ny årsrapport!