Forsiden

Q&A: Ønsker enda flere investorer til innovasjonsuken

Q&A: Ønsker enda flere investorer til innovasjonsuken

Flere investorer og venturekapitalister ønskes til innovasjonsuken i Oslo, melder daglig leder Fredrik Winther i Oslo Business Region.  Foto: Oslo Business Memo

OSLO INNOVATION WEEK -  Hvordan få investorer og venturekapitalister mer interessert i Oslo Innovation Week?

Dette er et spørsmål det kommunale næringsselskapet Oslo Business Region AS er svært opptatt av, ifølge daglig leder Fredrik Winther.

- Et sterkt behov for å øke interessen fra investor- og venturemiljøene, sier i Winther i dette intervjuet med Oslo Business Memo i forkant av Oslo Innovation Week 2014.

Tellef Øgrim

- Det er første Oslo Innovation Week etter etablering av Oslo Business Region AS står for døren, hva er forventningene?

- Vi har gjort store endringer i forhold til selve programmeringen av uken og ambisjonene er økt. Målet er å bli Europas ledende innovajonskonferanse, ikke bare Europas største. Vi skal sette agendaen og være tidlig ute med nye trender og i mindre grad repetere "de gamle" innovasjonsdebattene. Vi skal også tiltrekke et større utenlandsk publikum. OIW er mer fokusert, vektlegger i større grad entreprenørskap og Oslos framtid som "StartUp hub". OIW har som overordnet ambisjon om være stedet der «du hørte det først.» Det kan vi få til ved hjelp av nærmere 80 engasjerte samarbeidspartnere. Vi overbevist om at dette blir det beste OIW til nå, og det skal vi også fortsette å med hvert år.

- Hva er hovedfokus for årets arrangement?

- Det er fire hovedtema som løftes fram: STARTUP, DESIGN, TECH og MAKER, - på tvers av bransjer. Vi ser også et sterk behov for å øke interessen fra investor- og venturemiljøene, og ser etter nye formater for dette.

- Det snakkes om gründerbølge i landet, hvordan merkes det i OIW-sammenheng?

- Den raske veksten av grundermiljøer i Oslo de siste par årene har fått alt for lite oppmerksomhet. Oslo Innovationn Week er med på å løfte fram disse, både regionalt, nasjonalt, og internasjonalt. I OIW sammenheng merkes det også ved at stadig flere dyktige folk og miljøer ønsker å være med å drive OIW framover, og ikke minst ved at flere ønsker å konkurrere og synliggjøre Oslo internasjonalt.

- Er det fortsatt plass til etteranmeldte arrangører?

- Ja. Om arrangementene passer til ambisjonen, bidrar til å løfte fram nye trender og fagområder, har internasjonal relevans, og generell høy kvalitet i programmet så er sjansen stor for at vi fortsatt ønsker å ta det med.

- Er det nyheter eller endringer i programmet sammenlignet med tidligere års innovasjonsuker?

- I tillegg til innføring av noen hovedtema, høyere krav til de enkelte arrangementer, og sterkere kuratering, så legger vi også opp til større grad av samlokalisering rundt Vulkanområdet. Dette gjelder også den offisielle åpningen på mandag 13. oktober, som i år vil finne sted på DogA. Under åpningen blir det i tillegg både en "Trygdekontoret Spessial", kalt Virkemiddelapparatet hvor Tomas Seltzer skal grave litt i innovasjonssklisjeene, og for første gang i Oslo et live crowdfunding arrangement.

- Hvilke priser deles ut under OIW i år?

- Oslo Innovation Award er Oslo Innovation Weeks egen pris, og denne deles i år ut på OIW Supermixer hos OsloTech torsdag 16. oktober. Samme sted deler også Innovasjon Norge ut pris til regionvinneren av Årets Gründerkvinne 2014, og Ungt Entreprenørskap deler ut sin pris til Årets Elevbedrift. I Oslo Spektrum litt senere samme dag deler Netlife Research ut Webprisen 2014.

- I bystyrevedtaket om Oslo Business Region er det forutsatt en evaluering i høst, hva er din egen erfaring med driften av næringsselskapet så langt?

- Vi har gjort store og nødvendige endringer i tjenestene overfor oppstartselskaper og etablerere i Oslo. Særlig utviklingen av faste "Oslo Startup days" to ganger pr mnd. har vi stor tro på. Vi jobber også kontinuerlig med å utvikle de digitale tjenestene. I tillegg har vi økt fokus på internasjonal profilering, både gjennom konkrete prosjekter, internasjonalt samarbeid med et utvalg byer, og ikke minst gjennom et større regionalt strategiarbeid som er i gang. Ut over det er det viktig for oss å øke kvaliteten på de lokale arenaene som f.eks Oslo Innovation Week. Oslo Business Region er et lite selskap som er avhengig av tett og godt samarbeid med et bredt spekter av ledende oppstartsmiljøer. Med "lean startup" som tilnærming legger vi opp til kontinuerlig forbedring av våre tjenester gjennom evaluering. Hovedambisjonen er å bidra til å forsterke og løfte fram Oslos samlede økosystem og internasjonalt synliggjøre Oslo som ledende "Startup hub". Vi har nå spilt inn til eier både hvilke strategiske valg som er gjort, hva som er oppnådd første halvår, og hvordan selskapets tjenester gjennom løpende analyser og evalueringer skal utvikles kontinuerlig.

- Er det andre ting du gjerne vil kommunisere om innovasjonsuken og Oslo Business Region.

- Ja. MESH, 657 Oslo, Startuplab, SoCentral, Startup Norway, Grundernes hus, House of Nerds, Grundergarasjen, Oslo International Hub, bitraf, Fellesverkstedet, Mashup, Fundersfund, og veldig mange flere, har på kort tid økt nivået i Oslo mer enn det som er synlig for de fleste. Med litt drahjelp og forbedring av virkemidlene - og oss selv - så kan Oslo få en solid generasjon internasjonalt ledende oppstartsselskaper.

Sjekk ut programmet for OIW her.

Relaterte saker fra arkivet

>> OSLO MED NYE KRAV TIL "ORDEN I SYSAKENE"

Tusenvis av bedrifter sikler på Oslo kommunes innkjøpsbudsjett på 26 milliarder kroner.  Kommunens nye kontrakter skal sørge for å sile ut useriøse aktører som bryter lover og regler.

Les mer...

20 MILLIONER virkemiddelkroner til innovasjon i Oslo og Akershus

[innovasjonsstøtte] Sammen med Oslo kommune har Akershus fylkeskommune vedtatt rundt 20 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i Oslo og Akershus for 2017. 

Les mer...

VIN OG BRENNEVIN PÅ BØRSEN

[børsmelding] Klart for fri børsflyt av alkoholaksjer: Styret ved Oslo Børs har vedtatt å ta aksjene i Arcus ASA opp til notering på Oslo Børs.

Les mer...

KLIMAFROKOST: NY 2°C-RAPPORT

 

 

[klimafrokost]  Norsk Klimastiftelse presenterte 2°C-rapporten tirsdag 29. november 2016.  Arrangementet gikk direkte på OBM Nettkringkasting fra hovedsalen på Deichmanske bibliotek.

Les mer...

ZEROKONFERANSEN DIREKTE

 

[konferanse] Følg Zerokonferansen direkte fra Folketeatret og Folkets hus i Oslo, 23. og 24. november 2016: Hvor godt vi lykkes med å gripe forretningsmulighetene i det grønne skiftet vil være avgjørende for Norges fremtid.

Les mer...

[oiw2016] Kahoot fikk Oslo Innovation Award

[oiw2016] Kahoot AS med Johan Brand i spissen for gründerteamet bak den oslobaserte edutech-bedriften vant Oslo Innovation Award 2016.

Les mer...

BUDSJETT FOR EN AV DE RASKEST VOKSENDE HOVEDSTEDENE I EUROPA

[pressemelding]  Oslobyrådets budsjett for 2017: En grønnere, varmere og skapende by med plass til alle

Les mer...

Hvordan få biogass fra politisk prosjekt til blomstrende marked?

[rapport] Politisk prosjekt med markedsmessige barrierer: Svenske erfaringer kan bidra til å få fart på Oslos biogassmarked.

Les mer...

Solen stråler over Oslos eindomssektor

[konferanse] Solenergi er buzzordet i eindomssektoren i Oslo.   På Solenergidagen 2016 fortalte ledende eiendomsaktører om stadig flere solenergianlegg i næringsbygg og borettslag.

Les mer...

OBM-vinner: - Kult med lokale økonominyheter

Hun vant OBMs trekning av skrivekurs med Helene Uri i Krakow!  Hvilken OBM-sak var den første Hanne Bratlie leste?

Les mer...

For en by dette kan bli!

LEDER: Den politikeren som sier at det byråkratisk sett må bli like enkelt å være gründer som å være lønnsmottaker, vil få oppmerksomhet. Ikke minst i en av de raskest voksende byøkonomier i verden - Oslo.

Les mer...

Gro Brækken slutter i Norsk olje og gass

PRESSEMELDING: Gro Brækken slutter som administrerende direktør for Norsk olje og gass.

Les mer...

Friskt pust i tristessen

VERNEGGS TEKST: - Journalistiske entreprenører er viktig fordi den påviser og får oss til å huske at det alltid er muligheter til å skape og nystarte, skriver Trond Vernegg i sin anmeldelse av høstens bok om mediegründere. 

Les mer...

Wanna Be in Oslo?

YNGLANDS URBIZ - Hvordan få en “wanna-be-by” som Oslo til å bli en “want-to-be” hos talentene og de kreative? Det er problemet.

Les mer...

#synk i enden av tunnelen?

ØGRIMS TAKT - Synking.

Les mer...