Forsiden

Oppstart og musikk: Mer larm i byen?

Oppstart og musikk:  Mer larm i byen?

Fra en typisk by:Larm-situasjon...  Foto: Tellef Øgrim

by:Larm - Interactive

by:Larm vrir profilknappen noen hakk i retning av nyskapende teknologi. For øvrig handler årets arrangement mer om å sikre posisjonen som den nordiske musikkbransjens hovedarena enn om nye sprell.

Tellef Øgrim

I 1998 ble det aller første by:Larm arrangert i Trondheim som en konferanse for den norske musikkbransjen. Vårt hovedmål var å bli den viktigste møteplassen for små og store norske plateselskaper, agenter, promotører osv.
- Femten år senere er vi den største musikk-konferansen i Norden og uten tvil et viktig bindeledd mellom norsk og internasjonal musikkindustri, sier Erlend Mogård-Larsen i by:Larm.
Det er en kjensgjerning at den norske musikkbransjen er en mygg sammenlignet med den svenske. Hvordan kan det da ha seg at noen prøver, og til og med lykkes, å holde Nordens største musikkbransjetreff i Oslo?
Mogård-Larsens forklaring er at Oslo er nøytral grunn for en svensk musikkbransje som er ganske turbulent i tillegg til at den er stor.
- Hadde vi vært i Stockholm er det fare for at enkelte deler av den svenske bransjen ville holdt seg unna, sier han og legger til at årets festival har «200 påmeldte beslutningstagere fra den svenske bransjen».

Vandrer ut?
Likevel diskuterer by:Larm om et fremtidig arrangement, kanskje om noen år, bør holdes for eksempel i den svenske hovedstaden. Men så har det også blitt en mønster i historien om by:Larm at det skal være litt usikkert hvor festivalen/bransjetreffet/konferansen skal avholdes.
I de første årene etter 1998 ble arrangementet flyttet fra by til by før det landet i Oslo og ble der. Men Mogård-Larsen vil altså ikke garantere at by:Larm om tre år rømmer landet.

Sort, men ikke kommers
Festivalen driver ikke-kommersielt, som en stiftelse. Totalbudsjettet er i overkant av 12 millioner kroner. Halvparten av inntektene kommer fra billettsalg til konserter og seminarer, 35 prosent fra annonsører, sponsorer og samarbeidspartnere og 15 prosent fra offentlige kilder som Oslo kommune, Kulturrådet, UD og KUD.
Styret er bemannet fra hele Norden og understreker dermed den nordiske profilen, som utad toppes av Nordic Music Prize.

Mer tekno
Tekno-delen av arrangementet kalles Interactive og får stadig større plass i profilen. Til de grader at by:Larm selv nå omtaler seg som «den viktigste møteplassen for nordisk teknologi- og musikkbransje».
- Samarbeidet vårt med StartupLab er dritkult. Dette er i ferd med å bli en gjennomarbeidet arena.
På spørsmål om den egentlige sammenhengen mellom teknogrunderne og musikkbransjen peker Mogård-Larsen på sammenhengen mellom ny musikk, unge band og ny teknologi, og legger dessuten til at teknologene trenger det fokuset på innhold som musikkbransjen har.
Det er tradisjon for å kombinere rock og nyskapende interaktivitet. By:Larm legger ikke skjul på at det ligger et forbilde i SXSW i Austin som omfatter både teknologi, musikk og dessuten film.

Hva får teknologene ut av samarbeidet?
StartupLab beskriver selv partnerskapet med by:Larm som en mulighet til å bli inspirert.
-Vårt mål er å samle de skarpeste hjernene og de mest innovative selskapene innen programmering, gaming, digitaldesign, mobilkommunikasjon og entreprenørskap, sier daglig leder Tor Bækkelund i StartupLab.

"Samarbeidet med

Startup Lab

er dritkult"