Forsiden

Derfor kan det bli regimeskifte i Europas raskest voksende hovedstad

RAYMOND & RØSLAND - Oslo kommune har vært under Høyres ledelse i 18 år.  Det er lenger enn Putin har styrt Russland.  Den lange regjeringstiden er det som kan frata Stian Berger Røsland nøkkelen til byrådslederkontoret i rådhuset 14. september, til fordel for Raymond Johansen.

Tellef Øgrim

-

Gorm K. Gaare

-

Magne S. Otterdal

-

Sett i fugleperspektiv er skillelinjene mellom de politiske hovedmotstanderne i hovedstaden nesten ikke å få øye på.  Det som kunne blitt en dørgende kjedelig valgkamp, sprites likevel opp av at Arbeiderpartiet har satt en av sine elitespillere inn i kampen om Rådhuset.

Til tross for at han går til valg med løfte om å innføre eiendomsskatt og lage et forsinkende stoppested i Follobanen, er det betydelige muligheter for at byrådslederen etter 14. september heter Raymond og ikke Stian.

Uten sammenligning forøvrig, har Vladimir Putin styrt Russland i 16 år, to år mindre enn Høyre har sittet med byregjeringen i Oslo. For ganske mange velgere kan det være et argument for skifte i seg selv.

  • Næringslivets valgkamp

Et lokalt næringslivstriumvirat bestående av NHO Oslo og Akershus, Oslo Handelsstands Forening og Oslo Håndverk og Industriforening kaller hvert valgår til "næringslivets valgkampstart".  I Gamle Logen, i salen oppkalt etter den legendariske høyreordføreren Rolf Stranger, var det sånn passe fremmøte torsdag 28. mai 2015.

Når byrådslederkandidatene kommer inn i lokalet, gir Raymond et kameratslig klapp på motstander Røslands skulder.  Tospannet har allerede kjørt sine dueller i en rekke møter rundt om i byen.

 

Før duoen går i gang, har fremmøtte næringslivsfolk fått speed-date kommunepolitikerne en times tid.  Med tanke på at dette handler om et av de mest kjøpekraftige norske "konsern"; Oslo kommune har et innkjøpsbudsjett på 17 milliarder kroner, er fremmøtet mildt sagt beskjedent.  Det var hele tiden ledige plasser under datingseansen.

  • Fabian på plass

Oslos svar på en "president" eller en "kongelig", ordfører Fabian Stang tar ordet etter at et jazzband fra Foss videregående har myket opp stemningen med et par låter.  Det var her i Gamle Logen at Django Reinhardt hadde sin konsert i 1939.  Fabian bretter ut sitt vinnende smil:

- Det er hyggelig å være sammen med dere i næringslivet.  Det er dere som lager de penga vi i offentlig sektor bruker opp!

Så trekker han ansiktsuttrykket litt sammen og snakker om den nye bølgen flyktninger som er på vei.  Han mener at debatten fokuserer altfor sterkt på tallet 10 000.

- Vi må være mer opptatt av de personlige skjebnene.  Vi skal sørge for at enkeltindividene som kommer får jobb og blir integrert i samfunnet. Vi ønsker at flere enkeltindivider kommer inn hos dere og får jobb, sier Fabian.  Han har dette høyt oppe, etter et besøk på flyktningemottak tidligere på dagen.

Fabian Stang: Det er dere i næringslivet som lager penga som vi i offentlig sektor bruker opp.

  • Ny tunnel er Norges beste prosjekt

Så bærer det løs med duellen mellom Raymond og Røsland.  Journalisten og kommentatoren Aslak Bonde er hyret inn som utspørrer, og utfordrer straks kamphanene på om de egentlig er uenige om så særlig mye.  Oslo går tross alt så det suser.  Kommunens inntekter er revidert opp med over 420 millioner kroner fem måneder inn i 2015.  Vi snakker om den aller raskest voksende hovedstaden i Europa. Statisk Sentralbyrå har kalkulert at veksten går enda raskere enn tidligere beregnet.

Med andre ord: Om det blir Raymond Johansen som overtar eller om Stian Berger Røsland får fortsett som sjef for byregjeringen, snakker vi om en vanvittig byggeperiode fremover.   Mens hele Osloregionens transport- og arealplan er i sluttspurten, verserer det anslag på 100 milliarder kroner i infrastrukturinvesteringer her de neste ti-femten årene.

Først på listen til Raymond Johansen er en splitter ny jernbane- og t-banetunnel under Oslo.  Og han vil spytte et milliardbeløp ekstra i potten for å lage en ekstra stasjon på Follobanen, i skogen ved Åsland.  Så er det Fornebubane, Lørenbane, Ahusbane, Ringeriksbane og opprustning av eksisterende infrastruktur.

De virker ikke uenige i det hele tatt, sett litt på avstand, de to duellantene.  Nyanser i prioritering av rekkefølgen for milliardprosjektene er det riktignok.  Men spørsmålet er om antall tunneler og stoppesteder er sexy nok valgstoff å terpe på.

Røsland virker litt resignert når han nevner nok et stort infrastrukturprosjekt, nytt signalsystem til to milliarder kroner: - Det er vel det minst tabloide vi har å by på. Selv om det er en enorm investering som vil dramatisk øke antall passeringer, sier Stian Berger Røsland.

Gode resultater med konkurranseutsetting av eldreomsorg til private aktører, som med barnehagene, gir lav støyfaktor mellom duellantene.  Røsland skryter av Unicares resultater på Manglerudhjemmet, mens Raymond peker på at kommunens folk på Økernhjemmet ikke er helt borte de heller.

Oslovalget 2015: Duoen Raymond & Røsland turnerer hovedstaden med kampen om nøkkel til byrådskontorene de neste fire årene. Foto: Gorm K. Gaare.

  • Mot skattekrig i Osloregionen?

Rent bortsett fra at oslofolket kanskje vil ha moro av å få nye ansikter i byregjeringen, så er ringen ryddet for x antall runder om eiendomsskatten frem mot valget i september 2015.   Næringslivets valgkampåpning i mai er  intet unntak.

Raymond Johansens mest kontroversielle valgkampløfte er nettopp eiendomsskatt på boliger og næringseiendom, og han anslår at kommunen vil få tre milliarder kroner ekstra å rutte med.  Han vil "øremerke" pengene til eldreomsorg ("stokk-omsorgen") og barnehager.

- Oslo er eneste hovedstaden i Europa som ikke har innført eiendomsskatt, konstaterer Raymond.

Røsland er sterkt bekymret på vegne av næringslivet: Den alminnelige oslobedriften er liten med rundt fire ansatte.  Eiendomsskatten tar ikke hensyn til om virksomheten går godt eller dårlig.

Byrådslederen fra Høyre bemerker at eiendomsskatt vil påføre næringslivet i Oslo enda en konkurransesvekkelse.  Det er dyrt å drive virksomhet i Oslo sammenlignet med resten av landet.

Innføring av eiendomsskatt vil medføre en tilleggsdimensjon. Oslobedrifter kan bli fristet til å flytte til de omkringliggende kommunene som står med åpne armer og rikelig næringsareal.  Næringsparkene fortsetter å skyte opp som paddehatter i de hovedstadsnære sentra.

Askers ordfører Lene Conradi (H) har uttalt at hun tror oslobedrifter vil flytte til hennes kommune dersom eiendomsskatten innføres i hovedstaden. Hverken Asker, Bærum, Oppegård, Ullensaker, Ski og en rekke andre kommuner - særlig på vestsiden av Oslofjorden - er uten eiendomsskatt. 

 

De to kartene fra Statistisk Sentralbyrå viser utvikling i kommuner med eiendomsskatt (orange) og kommuner uten eiendomsskatt (gult) i perioden 2014-2015.

Før duellantene forlater næringslivets valgkampstart blir det en kjapp runde om utfordringene i Oslo sentrum, hvor konfliktene mellom bilister, syklister, fotgjengere, pendlere, handelsnæring og transportnæring bølger frem og tilbake.

Duellantene utviser også her bare nyanseuenighet.  Raymond lover velgerne et nærmest bilfritt sentrum, mens Røsland også mener at "fremover må alle innstille seg på å bruke privatbilene mindre" i sentrum.

Uansett hvem som vinner til høsten blir det satset på en ny bykjernepolitikk hvor de ulike "trafikkartene" blir vurdert og hørt.

Raymond peker på konfliktene knyttet til alle som skal inn og ut av Oslo daglig.  Folk vil komme seg raskt inn til byen, parkere og gå på jobb.  Utvidelse av E18 presser seg på og er helt nødvendig. - Men det ville være et trist regnskap hvis vi etter de fire-fem neste årene bare har bygget E18 og ikke klart å bygge ut for mer kollektivtrafikk, sier byrådsutfordreren.

  • Kjeltringene skal renskes ut

Når duellantene har kommet seg ut av Stranger-salen for å rekke neste forestilling et annet sted i byen, er det tid for å diskutere kommunal business.  Det er symptomatisk at diskusjon om Oslo kommune som innkjøper etter kort tid penser inn på kjeltringstreker og fiffel.

- Vi har nulltolereanse for kjeltringer, sier finansbyråden og forteller om bestrebelsen på å sikre at det bare er seriøse leverandører som konkurrerer om kontrakter med Oslo kommune.  Og så er det igang et storstilt program for å kreve at leverandører har lærlinger.  Mangel på fagkompetanse innenfor de håndverksdisiplinene kan fort gå over i krisetilstander.  Skrekkscenariet for Oslo er et kraftig økonomisk oppsving i Polen og andre østeuropeiske land.

Venstreveteran Odd Einar Dørum slår til:  - Vi må stoppe hyenekapitalismen, de som elsker svart arbeid uten faglige kvalifikasjoner.  Vi må ha ærlige eiere og arbeidstagere så ikke hyenene overtar.

Pensjonert murer og styremedlem i Oslo Håndverk og Industriforening, Knut Fjeld, husker hvor kult det var å begynne som murerlærling in 1960-årene. De siste tiårene har det gått utforbakke med den yrkesfaglige utdanningen.  Nå er det god grunn til kritikk av skolepolitikken.  Eivind Andersen, daglig leder i Oslo Håndverk og Industriforening, mener det er en skandale at det er over 80 prosent bom på yrkesfaglig utdanning.

- Det er ingen god grunn til å sluse alle som ikke har noe fundament fra grunnskolen inn i yrkesfagene, sier Andersen.  Nå driver pensjonerte murere og inspirerer unge til å satse på faget.

  • -Aldri mer Theresesgate

Så over til transport og mobilitet i Osloregionen. Fjerning av parkering i Theresesgate til fordel for trikken er dømt nord og ned som et katastrofeprosjekt. Tiltaket skapte sjokk, vantro og sviktende salg blant butikkene nedover mot Bislett.  Venstres byråd Guri Melby har beklaget  den politiske og byråkratiske prosessen, og har måtte legge seg flat - blant annet på et folkemøte på St. Hanshaugen.

- Næringslivet ble ikke hørt, beboerne ble ikke hørt.  Dette er et godt eksempel på en katastrofe. Dette var veldig dårlig planlagt, kommenterer Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeehg.

Nå utvikles Thv. Meyersgate med erfaringer fra Theresesgate-prossessen. - Gatene er bygd for hest og kjerre og ikke trikk. Bygningen kan ikke.  Flere interesser skal leve side om side, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen.

- Alle må bli hørt når byen skal ombygges, sier Jon Anders Aa. Henriksen i Oslo Handelsstands Forening.

Oslovalget 2015: Stranger-salen i Gamle Logen er symboltung når næringsinteressene møter oslopolitikerne i oppløpet til lokalvalget. Foto: Gorm K. Gaare

OHF-sjef Gunnar Larsen mener valgkampen dokumenterer at det er store felles interesser mellom alle involverte: - Osloregionen er et fantastisk område, alle vil vi utvikle regionen. Den vokser raskere og raskere, noen voksesmerter er det, og de må vi lindre i fellesskap, sier Larsen.

Han er spent på hvem næringslivet i Oslo skal samarbeide med når valgsedlene 14. september er talt opp. Bare det ikke blir helt umulig å parkere, om så bare noen minutter av gangen, i nærheten av butikkene i sentrum.

Relaterte saker fra arkivet

>> BOLIGPRISEN OPP 16,5 PROSENT TROSS NEDGANG I MAI

[eiendom] Oslo har fremdeles den høyeste 12 måneders veksten i eindomsprisene på 16,5 prosent, tross en prisnedgang i mai måned på 1,4 prosent.  Dette ifølge tall fra Eiendom Norge.

Les mer...

>> OVERTAR TOPPJOBBEN I NORGES VAREMESSE

Gunn Helen Hagen overtar ledelsen i stiftelsen Norges Varemesse fra 1. juni 2016.

Les mer...

>> NY SJEF FOR SALGET AV OSLO

[pressemelding] Ny sjef for markedsføringen av Oslo: Christian Lunde overtar i Visitoslo.

Les mer...

>>TOPPINDUSTRISENTER TIL GAUSTABEKKDALEN

[pressemelding]  Oslo gikk seirende ut av lokaliseringskampen om det nye Toppindustrisenteret.

Les mer...

SKAL UTREDE JOURNALISTISK NÆRINGSKLYNGE

[pressemelding]* Skal utrede næringsklynge for journalistikk i Oslo:  Guro Istad starter i prosjektstilling i Oslo Media House.

Les mer...

@oslokommune

Følge twitterstrømmen om søppelskandalen her!

 

Les mer...

20 MILLIONER virkemiddelkroner til innovasjon i Oslo og Akershus

[innovasjonsstøtte] Sammen med Oslo kommune har Akershus fylkeskommune vedtatt rundt 20 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i Oslo og Akershus for 2017. 

Les mer...

Søppelkrisen får konsekvenser: Ny leder i Renovasjonsetaten

[oslo kommune] Etter et halvt år med søppelkrise er det nok:  Renovasjonssjefen byttes ut.

Les mer...

Se opptaket fra NHOs årskonferanse 2017!

 [Årskonferansen] Følg norsk næringslivs årlige storsamling som NHO har direktestrømmet fra Oslo Spektrum.   Konferansen har fått navnet Made in Norway, på jobb for en grønn fremtid. 

Les mer...

HØYSKOLEN KRISTIANIA OVERTAR WESTERDALS

[pressemelding] Osloskoler slår seg sammen:  Høyskolen Kristiania forhandler om å kjøpe Westerdals Oslo ACT

Les mer...

FORRETNINGSADVOKAT ROMANDEBUTERER MED NAZIKRIM

[boklansering] Trond Vernegg, oslobasert forretningsadvokat, forfatter, eks-journalist og riksmålsformann, har valgt krimsjangeren for sin første skjønnlitterære bok:  Plottet er vevd inn i en 70 år lang etterkrigstid hvor det eksisterer et "underjordisk" nazinettverk tettpakket av maktintriger, kamp om store penger og dertil hørende vold og hevn.

Les mer...

BYGGER FOSSILFRI JORDAL AMFI FOR 400 MILLIONER

 [pressemelding] Kontrakt til 400 millioner kroner:   NCC Norge AS bygger nye Jordal Amfi for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 

Les mer...

HOME CONTROL VINNER AV 100 PITCHES

[pressemelding] Smarthus-gründerne bak Home Control stakk av med premien på 300 000 kroner i pitchekonkurransen «100 Pitches».

-

Les mer...

[konferanse] BIOMARINT TOPPMØTE I OSLO

[pressemelding - konferanse] Norge vertsland for BioMarine Business Convention 2016: Utnyttelse av de blågrønne bioressursene i fokus! 

Les mer...

OMM16: OPPDATER DEG OM NYE LØSNINGER FØR DU TAR NYE BESLUTNINGER!

 

[pressemelding konferanse] Det skjer i Skippergata torsdag 1. september 2016 kl 13-18: Beslutningstakere med innflytelse budsjetter i milliardklassen er i salen når Oslo Media Meeting braker løs.

  

Les mer...

Starter motorveiutvidelse i samferdselskompromiss til 75 milliarder kroner

[pressemelding] Bompenger for elbiler i rushtiden: Byrådspartiene forhandlet frem Oslopakke 3 med E18-utbygging, flere nye T-banelinjer og kollektivterminal på Lysaker.

Les mer...

Skatteetaten vil flytte enda mer ut av Oslo

[rapport] Vil flytte enda mer ut av Oslo:  Skatteetaten foreslår enda en halvering av antall skattekontor.

Les mer...

SSB: SMÅBELØP SOM VIRKEMIDDEL GIR NULL AVKASTNING

[pressemelding] SSB-rapport viser at virkemidler under 500 000 kroner gir null avkastning.  Skal en spore samfunnsmessig gevinst, må tilskuddet være over 1,5 millioner kroner.

Les mer...

Olaf Thommessen overtar i Bedriftsforbundet

[pressemelding] Tar over i Bedriftsforbundet:  Olaf H. Thommessen ny administrerende direktør.

Les mer...

Grunderkvinner: Tre av seks finalister fra Oslo

[pressemelding] Tre av de seks gründerkvinnefinalistene fra Oslo: Kathrine Molvik fra Isdalstø årets gründerkvinne 2016.

Les mer...