Forsiden

Fikk sin egen forretningsidé inn i regjeringserklæringen

Bergs lobby-scoop

Truls Berg fikk flying start med InnoBørs med “konseptbeskrivelsen” i selveste regjeringserklæringen.  Foto: Gorm K. Gaare

Innovasjonsbørsen - Truls Berg

Innovasjonsbørs-gründer Truls Berg sikret seg i utgangspunktet en lobbymessig innertier da det borgerlige regjeringsgrunnlaget ble formulert høsten 2013.

Tellef Øgrim

Det gikk ikke lang tid fra serigründer og tidligere leder av Dataforeningen, Truls Berg fra Vollen i Asker, hadde forklart en gruppe stortingspolitikere hvordan norske grundere lettere kan skaffe seg risikovillig kapital, før ideen dukket opp i samarbeidsavtalen Frp, H, V og KrF inngikk på Sundvollen i forbindelse med regjeringsskiftet etter valget sist høst.
I erklæringen gikk regjeringen inn for etableringen av en innovasjonsbørs som skal koble gründere med privat kapital.
Til tross for at Truls Berg og hans partnere har brukt flere år på å etablere tjenesten Innobors.no, med hjelp av bidrag fra et 20-talls kjente bedrifter, er det fortsatt uavklart om tjenesten representerer det tilbudet politikerne ønsker seg.

Jobber med saken
Når OBM spør regjeringen om dette er svaret at  “Næringsminister Monica Mæland er kjent med Innobors.no, og setter pris på arbeidet Berg har satt i gang. Dette er imidlertid ikke regjeringens prosjekt. Regjeringen trenger tid til å sette seg inn i det eksisterende tilbudet, og til å gjøre en god faglig og politisk vurdering av hvordan innovasjonsbørsen som er omtalt i Sundvolden-erklæringen skal følges opp.”
Som Truls Berg sier i vårt intervju med ham (se egen artikkel  side 6-7) er målet å ha 100 bedrifter på nett i oktober 2014. Hovedutfordringen er i følge Berg å få grunderne til å innse behovet for å investere i presentasjonen de skal legge, og aller helst lage en video.

Børs eller portal?
Et av spørsmålene som skal avklares er om det er mulig og formålstjenlig å etablere en børs i ordets egentlige forstand – det vil si et marked for andeler i oppstartsbedriftene. Berg avklarer i vårt intervju at det ikke er ambisjonen med Innobors.no, til tross for navnevalget.
I en kronikk administrerende direktør Karl-Christian Agerup skrev tidligere i år karakteriserte han regjeringens forslag om å etablere en børs for små, innovative virsksomter som “et blindspor”. Han skrev og at det fortsatt er uklart om regjeringen ønsker å utvikle en markedsplass for aksjer. Agerup advarer staten mot å ta initiativ til at investorer som ikke har erfaring i å bygge selskaper fra bunnen av blir invitert til en innovasjonsbørs: “Staten, ved Innovasjon Norge, bør ikke påta seg ansvaret for at private investorer taper sparekapitalen sin, og gründere ønsker ikke investorer i denne fasen som ikke både er profesjonelle og erfarne i å bygge suksessrike selskaper fra bunnen av.”
I den grad kritikken faktisk rammer Innobors.no hevder Berg at Agerups utspill beror på misforståelser som raskt kunne vært ryddet av veien.

Trekker sitat
Til tross for at han har inspirert flere borgerlige politikere til å gå inn for en innovasjonsbørs, har ikke Berg ennå klart å få med seg Innovasjon Norge på laget. Divisjonsdirektør Vincent Fleischer i Innovasjon Norge, som er sitert på Innobors.no med støtte til tiltaket, har nå bedt om at sitatet fjernes. Han skriver i den anlending i en e-post til OBM at Norge trenger en innovasjonsbørs, men at Innovasjon Norge “vurderer på ingen måte at dette den ene løsningen som løser behovet.”
Til gjengjeld legger ikke Truls Berg skjul på sin skuffelse over Innovsjon Norges innsats i denne saken, uten at han mener at manglende støtte fra den offentlige innovasjons-aktøren har hatt vesentlig betydning.

16 selskaper ber om 55 millioner
Truls Berg har mål om å passere 100 bedrifter på sin nye innovasjonsbørsliste i løpet av høsten 2014.  I august 2014 har 16 selskaper registrert seg med et samlet kapitalbehov på 55 millioner kroner.
På listen er Comlight AS, drevet av gründer Siri Skøien, blant annet kåret til Årets Gründerkvinne 2012.  Hennes selskap har registrert kapitalbehov på tre millioner kroner.
Andre selskaper på listen er blant annet følgende (kapitalbehov i millioner i parentes):
House Of Nerds (2), Extra (4), Home Control (5), Oxyride (4), WaveGas (5)

Sjekk ut siden på http://innobors.no

Relaterte saker fra arkivet

Fornøyd med ny finansieringsordning for oppstartere [prm]

[pressemelding] Skryter av pre-såkornordningen:  Har utløst 40 private millioner så langt.

Les mer...