Forsiden

Stillingen er 23-32 i striden om åpent landskap

Det nye regjeringsbygget er kalkulert med et areal på 23 kvadratmeter per ansatt, mens de ansatte krever minimum 32 kvadratmeter.

Åpne kontorlandskap med såkalt aktivitetsbaserte arbeidsplasser har avstedkommet en arealnorm på nettopp 23 kvadratmeter per medarbeider når dagens nye, store kontorprosjekter i offentlig sektor nå bygges ut.

I tillegg til regjeringskvartalet har andre store prosjekter, som Universitetet i Bergen, skapt høyt konfliktnivå mellom ledelse og ansatte.

De som skal jobbe i det nye regjeringkvartalet uttrykte på forsommeren stor forbauselse over å ikke ha blitt nevneverdig hørt i prosjektet, det sa i alle fall NTL-leder Kjersti Barsok under den åpne høring om regjeringsbyggmeldingen i Stortingets kommunalog forvaltningskomité.

Stortingsmeldingen om det nye regjeringskvartalet, som ble vedtatt i juni 2019, var en kald skulder til en felles protest fra 2500 medlemmer fra fagforbundene Unio, Parat, Akademikerne og NTL med arbeidsplass i departementene. 

På oppdrag fra Paratmagasinet laget OBMs Magne S. Otterdal en reportasje om kontorstriden: