Forsiden

Finansnæringen øker antall ansatte

Finansnæringen har økt med over 700 jobber i første halvår.  De fleste nye jobbene kommer innenfor compliance og fintech.

Krisetiden for 30 år siden skrellet bort rundt 20 000 jobber på kort tid, og de siste 25 årene har antall finansjobber svingt mellom 45 000 og 50 000. Men nå viser sysselsettingstallene fra Statistisk sentralbyrå at finansnæringen de siste seks-syv kvartalene har vist en jevnt stigende utvikling.

I en artikkel OBM har laget for Finansfokus fremgår det at arbeidet med etterlevelse av regelverk og øket satsing på finansiell teknologi bidrar sterkest til jobbveksten.

Statistisk sentralbyrås (SSBs) tall viser at ved utgangen av første halvår var 900 flere ansatte i finansnæringen enn ved starten av 2018, mens altså Finans Norge opererer med en økning på 700 sysselsatte. Det er en liten forskjell i tallene fra SSB og Finans Norge både når det gjelder endring og absolutt nivå. Finans Norge rapporterte i vår at det jobbet 47.800 personer i finansnæringen ved utgangen av 1. kvartal 2019.

Les mer i artikkelen, som er skrevet av Svein-Thore Gran og Magne S. Otterdal:

https://www.finansforbundet.no/finansfokus/2019/09/05/700-flere-ansatte-i-finans/