Forsiden

OBM FAGNYHETER

Oslo Business Memo er medlem av Fagpressen og med vårt nettverk av erfarne journalister leverer vi journalistikk i form av artikler, videoreportasjer, foto og grafikk til en rekke andre fagblad og tidsskrift, som Paratmagasinet, Stat & Styring, Finansfokus og Ingeniørenes stemme. Her finner du noen av sakene OBM har laget.

Banker og låntakere i grenseland

De eldste og yngste låntakerne er også de som utfordrer lånegrensene mest. Fem prosent av de samlede boliglånene overskrider 500 prosent av husholdningens inntekt. 

Les mer...

Regeletterlevelse skaper nye køer hos Nordea

Etterlevelse av hvitvaskingsreglene får skylden for at Nordeas kunder igjen opplever lange ventetider på kundetelefonen.

Les mer...

Det kjedelige statsbudsjettet

– Dette statsbudsjettet er veldig lite kontroversielt. Fra en samfunnsøkonoms synspunkt er det rett og slett kjedelig, sier Tonje Krakeli Sneen, samfunnsøkonom og forhandler i Parat.

Les mer...

Utviklet mobilbanken på hjemmebane

Norges første mobilbank, Bulder Bank, er utviklet av bankens egne ansatte.  Dette er et eksempel på at outsourcing av teknologiske utviklingsprosjekter avtar.  Nå er det insourcing som gjelder.

Les mer...

Se opp for muldyr, miksere og tromler

Tidligere ble de kalt hvitsnippforbrytere. Men nå bringer Finanstilsynet inn nye begreper i økonomisk kriminalitet.   “Muldyr”, “miksere” og “tromler»  definerer nye knep som brukes av dagens finansforbrytere.

Les mer...

Hvem har mest medbestemmelse på arbeidsplassen?

Bygg og anlegg ligger på topp når ansatte blir spurt om hvor stor medbestemmelse en har over egen arbeidsplass.  

Les mer...

Jobber du overtid i det skjulte?

Har du lav terskel med å svare på mail og sende en sms om jobbrelaterte ting på kveldstid? Da bidrar du kanskje også med litt skjult overtid for din arbeidsgiver.

Les mer...

Finansnæringen øker antall ansatte

Finansnæringen har økt med over 700 jobber i første halvår.  De fleste nye jobbene kommer innenfor compliance og fintech.

Les mer...

Stillingen er 23-32 i striden om åpent landskap

Det nye regjeringsbygget er kalkulert med et areal på 23 kvadratmeter per ansatt, mens de ansatte krever minimum 32 kvadratmeter.

Les mer...

Sjekker om velferdsprofitt forsvinner utenlands

Professor Kåre Hagen er sikker på at han har fått en drømmeoppgave med å stille diagnosen på den voksende velferdssektoren.

Les mer...