Forsiden

Trøbbel for messer i Oslo: En må avlyse, en annen kjører gratisløpet

Den store kombinerte messen og konferansen Subsea Valley droppet på kort varsel delegatbetalingen.   Den store transportmessen på Gardermoen avblåste arrangmentet helt, bare et halvt år før den skulle åpne....  Ulike markeder, sier Frode ... i Norway Convention Bureau. 

Professor Kåre Hagen er sikker på at han har fått en drømmeoppgave med å stille diagnosen på den voksende velferdssektoren.

 

Har du lav terskel med å svare på mail og sende en sms om jobbrelaterte ting på kveldstid? Da bidrar du kanskje også med litt skjult overtid for din arbeidsgiver.

Er dagens reguleringer formet for fremtidens mobilitet? Det var hovedspørsmålet på Kolletivkonferansen 2019. 

Tidligere ble de kalt hvitsnippforbrytere. Men nå bringer Finanstilsynet inn nye begreper i økonomisk kriminalitet.   “Muldyr”, “miksere” og “tromler»  definerer nye knep som brukes av dagens finansforbrytere.