Forsiden

Trøbbel for messer i Oslo: En må avlyse, en annen kjører gratisløpet

Den store kombinerte messen og konferansen Subsea Valley droppet på kort varsel delegatbetalingen.   Den store transportmessen på Gardermoen avblåste arrangmentet helt, bare et halvt år før den skulle åpne....  Ulike markeder, sier Frode ... i Norway Convention Bureau. 

De eldste og yngste låntakerne er også de som utfordrer lånegrensene mest. Fem prosent av de samlede boliglånene overskrider 500 prosent av husholdningens inntekt. 

 

Har du lav terskel med å svare på mail og sende en sms om jobbrelaterte ting på kveldstid? Da bidrar du kanskje også med litt skjult overtid for din arbeidsgiver.

Mobilitetseksperten Robert Jan ter Kuile advarer mot å la eksperimentering med mobilitet gå for langt.

Tidligere ble de kalt hvitsnippforbrytere. Men nå bringer Finanstilsynet inn nye begreper i økonomisk kriminalitet.   “Muldyr”, “miksere” og “tromler»  definerer nye knep som brukes av dagens finansforbrytere.