Forsiden

Regeletterlevelse skaper nye køer hos Nordea

Etterlevelse av hvitvaskingsreglene får skylden for at Nordeas kunder igjen opplever lange ventetider på kundetelefonen. 

Sometimes you win, somtimes you learn.  Det er mottoet til årets stabeis 2019, fabrikksjef Anne Dubrau ved Vollebekk fabrikker.  

 

Antall jobber i finansiering og forsikring passerte 47000 i fjor. Sektoren, som har mange sysselsatte i Oslo, har svingt mellom 45 000 og 50 000 jobber de siste 25 årene.

 

De eldste og yngste låntakerne er også de som utfordrer lånegrensene mest. Fem prosent av de samlede boliglånene overskrider 500 prosent av husholdningens inntekt. 

Mobilitetseksperten Robert Jan ter Kuile advarer mot å la eksperimentering med mobilitet gå for langt.

Følg Norsk Presseforbunds årlige gjennomgang av medieåret på direkten fra Oslo Media House. Innledninger fra generalsekretær Elin Floberghagen og PFU-leder Alf Bjarne Johnsen. Kildeutvalgets forslag til endringer av VVP debattert av Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten, Per Arne Kalbakk, etikkredaktør NRK, Liv Ekeberg, journalist i Agderposten og Marie Melgård, journalist i VG/Dagens Næringsliv. Debattleder Ole Torp.

Det er strid om regjeringens tiltak for å møte legemiddelmangelen i kjølvannet av britenes brexit.