Forsiden

Vil jakte hvitvasking med kunstig intelligens

Vil jakte hvitvasking med kunstig intelligens

Marte Voie Opland i Finanstilsynet ser på mulighetene for å ta i bruk kunstig intelligens i jakten på hvitvasking.  Foto: Finanstilsynet.

Finansfokus: Hvitvasking blir et stadig viktigere område for Finanstilsynet. 

Finanstilsynet vurderer å ta i bruk kunstig intelligens for å gjøre tilsynsprosessen mer effektiv, ikke minst med tanke på å jakte hvitvasking. Det forteller Finanstilsynets Marte Voie Opland i en artikkel OBM har laget for Finansfokus.

Hvitvasking og markedsovervåkning var viktig for tilsynets arbeid i 2018. På flere tilsyn ble kundedokumentasjon og tiltak mot hvitvasking undersøkt, og på tre tilsyn ble informasjonshåndtering og ordredokumentasjon kontrollert, fremgår det i artikkelen – skrevet av Tellef Øgrim.