Forsiden

Sjekker om velferdsprofitt forsvinner utenlands

Sjekker om velferdsprofitt forsvinner utenlands

Professor Kåre Hagen leder et spennende utrednngsarbeid om velferdssektoren.  Foto: Magne S. Otterdal.

Professor Kåre Hagen er sikker på at han har fått en drømmeoppgave med å stille diagnosen på den voksende velferdssektoren.

Først diagnose, så adekvate behandlinger.  Det jobber Hagen og det regjeringsoppnevnte utvalget han leder intens med for tiden. 

– Dette er noe av det mest spennende en statsviter med bakgrunn og utdannelse innen økonomi kan gjøre, sier Hagen i et intervju OBM har gjort for Stat & Styring.

I oktober 2019 skal Kåre Hagens utvalg levere første delutredning til oppdragsgiver Nærings- og fiskeridepartementet.  Delutredning nummer to skal være ferdig og levert i oktober 2020. 

Hvorvidt private, profitttorienterte bedrifter er skikket til å løse samfunnets velferdsoppgaver har vært et hett politisk tema i norsk politisk debatt i mange år.

Hagen forklarer i intervjuet: «Problemstillingen har å gjøre med påstander om vi har fått inn multinasjonale firmaer med postbokser både her og der. Har vi fått inn et innslag av eierskap og organisering som vi tidligere ikke har hatt og som opererer på en måte som blir et fremmedelement i velferdspolitikken vår.”  Ett av spørsmålene er om dette innebærer at penger tjent i private omsorgsselskaper tas ut av landet.