Forsiden

 

[pressemelding]  Oslo kommune tar Hafslund av børsen i et oppgjør med det finske enerigselskapet Fortum hvor kommunen overtar Hafsluknd 100 prosent.

 

:MEMO:  Selv om Oslo skårer stadig høyere som en av de beste byene å investere i, sliter Norges hovedstad med å synliggjøre seg som en by for nyskaping og innovasjon.

 
 

 

[nettkringkasting] Direktesendinger på nett øker minutt for minutt. OBM Nettkringkasting øker innsatsen for å skape høyere kvalitet på innhold som sendes direkte og lagres for ettertiden.

:BLOGG:  Hanne Bratlie blogger denne gangen om hvordan en kan forstå pensjon.  Når hun passerer sin forventede levealder i 2073, vil hun ha vært pensjonist i 26 år.

:MEMO: Regjeringens bioøkonomistrategi: Helse må være tydeligere med

[kurs] Lær deg å bruke mobilen til effektiv historiefortelling:  Verdens fremste mojo-ekspert underviser i Oslo Media House.

 

Lurer du på hva Oslo Business Memo er? Les disse 10 infopunktene!